Bygg, rehabilitering og skadesanering

Vi hjelper deg med det du har behov for — akkurat når du trenger oss.

Hva trenger du hjelp med?

Forsikringssak

Oppussing

Vedlikehold

Hva trenger du hjelp med?

Hurtig respons og kartlegging er viktig!

Ved et skadetilfelle må man så raskt som mulig komme i gang med kartlegging av skadeomfang og iverksette nødvendige tiltak, dette for å minimalisere tapene.

RECO hjelper deg og beskytter dine verdier. Trygghet når uhellet er ute!

Hurtig respons og kartlegging er viktig!