maling
Bygg, rehabilitering og vedlikehold

Vi hjelper deg med det du har behov for — akkurat når du trenger oss.

Hva trenger du hjelp med?

Hva trenger du hjelp med?

Vi kommer på en befaring og foreslår gode og varige løsninger.

Ved et skadetilfelle må man så raskt som mulig komme i gang med kartlegging av skadeomfang og iverksette nødvendige tiltak, dette for å minimalisere tapene.

RECO hjelper deg med bærekraftig verdiskapning på egen bolig!

Vi kommer på en befaring og foreslår gode og varige løsninger.

Følg oss på Instagram: @reco_norge