Bygg, rehabilitering og skadesanering

Vi hjelper deg med det du har behov for — akkurat når du trenger oss.

Hva trenger du hjelp med?

Hurtig respons og kartlegging er viktig!

Ved et skadetilfelle må man så raskt som mulig komme i gang med kartlegging av skadeomfang og iverksette nødvendige tiltak, dette for å minimalisere tapene.

RECO hjelper deg og beskytter dine verdier.

Hurtig respons og kartlegging er viktig!