Arbeidet skal meldes til Arbeidstilsynet

 • Arbeidsstedets beliggenhet.
 • Typer og mengder asbest og asbestholdig materiale.
 • Aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet.
 • Antall arbeidstakere og deres opplæring.
 • Når.
 • Startdato for arbeidene og varighet.
 • Tiltak som er iverksatt for å begrense eksponering.

Bruk verneutstyr

 • Tettsluttende verneklær med hette og godkjent åndedrettsvern (maske) Ute: personlig halvmaske med P3-filter. Inne: personlig helmaske med P3-filter. Evt luftforsynt åndedrettsvern med motorassistert partikkelfiltrerende utstyr.
 • Klærne skal være laget av støvavvisende materiale og må ikke ha lommer el.
 • Klærne skal tas av før man forlater arbeidsområdet. De skal ikke tas med hjem.
 • Engangstype verneklær skal kun brukes en gang! Man må bytte til nytt for hver arbeidsøkt. En arbeidsøkt er hver gang man forlater det sikrede området hvor arbeidet foregår.
 • Klær som ikke er av engangstype må rengjøres etter hver økt. Brukte verneklær skal pakkes i spesielle plastsekker og merkes «Forurenset av asbest» før de sendes til et spesialvaskeri. De må ikke vaskes sammen med annet tøy. Tid som brukes til skift og vask skal inngå i arbeidstiden. § 4-16
 • Det skal finnes håndvask og dusj med varmt og kaldt vann lett tilgjengelig ved arbeidsplassen.

Sikre plassen – sett opp advarsel

 • Områder der det foregår asbestarbeider skal merkes: «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende»
 • Det er viktig å sperre av området, og hindre at støv virvles opp og spres.

Begrens eksponering – pakk bygningsdelene i plast

 • Asbestholdig materiale skal pakkes i egnet lukket emballasje, eller to lag plast, og merkes tydelig: «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».
 • Viktig å merke farlig avfall. Asbestavfall skal ikke bare pakkes godt det må også merkes godt.

Røykeforbud

 • Røyking forsterker skaderisikoen hvis man er utsatt for asbeststøv. Faren for lungekreft øker vesentlig. Dette gjelder også ved eksponering av røyk og asbest til forskjellige tider.

Lever til deponi

 • Asbestavfall skal håndteres i samsvar med «Avfallsforskriften». lenke Hvor du kan levere asbest får du vite ved å kontakte Fylkesmannen eller kommunes renovasjonsetaten.

Helsekontroll

 • Arbeidsgiver skal sørge for helseundersøkelse av arbeidstaker som kan bli eller har vært eksponert for asbeststøv.

Kilde: Arbeidstilsynet.no – asbest

Vi hjelper deg med det du har behov for — akkurat når du trenger oss.