I mange situasjoner kan det være behov for å leie en håndverker eller snekker. Dersom du skal få utført skreddersydde løsninger i hjemmet, innvendig tømrerarbeid eller ønsker å pusse opp boligen kan en faglært håndverker være god å ha. RECO er et landsdekkende tømrerfirma med bred erfaring, og kunnskap fra skadebransjen. Vi jobber alltid med utvikling innen teknologi, kompetanse og metodevalg. Vår struktur og våre målparametere er også unike og langt over gjennomsnittet.

RECO er løsningsorienterte når det kommer til snekkerarbeid, ansvarlige, presise og kvalitetsbevisste. I tillegg kommer vi alltid når vi lover.

Pass på å sikrestille en kontrakt med din håndverker

Kontrakt håndverkertjenester under ca. 200 000 kr (2G)

Kontrakt håndverkertjenester over ca. 200 000 kr (2G)