Naturskade

Naturskade: Vi hjelper deg og beskytter dine verdier når uhellet er ute

Norge er et langstrakt land der enkelte strøk er spesielt utsatt for naturulykker. Lavlandet domineres av flomskader, mens kyststrøkene er utsatt for storm- og rasskader. Den økte nedbøren grunnet klimagassutslippene er en særlig utfordring for vann- og avløpssystemene våre, hvor en rekke byer vil ha behov for å utvide kapasiteten for disse systemene i fremtiden.

Etter en naturskade er det viktig å raskt sikre verdier og begrense skadeomfanget. RECO utfører såkalt førstehjelp hvor vi kartlegger omfanget av skaden med bilder og sender en komprimert skaderapport inn til ditt forsikringsselskap. I forbindelse med en naturskade er det mange som trenger hjelp på samme tid. Vi ber dere være tålmodige. Vi gjør det som står i vår makt for å hjelpe.

Hva defineres som naturskade?

Naturskade er skade på bolig som direkte skyldes naturulykke, som:

  • Storm
  • Skred
  • Flom
  • Stormflo
  • Jordskjelv
  • Vulkanutbrudd

Dekker forsikringer naturskader?

I Norge har vi en todelt erstatningsordning hvor man kan ha krav på erstatning etter den statlige ordningen eller fra forsikringsselskapet. Det vil si at staten kan dekke skade på eiendeler som ikke kan forsikres gjennom en privat forsikringsordning. Etter naturskadeforsikringsloven skal alle ting som er forsikret mot brannskade, også automatisk omfatte naturskade.

RECO hjelper deg og beskytter dine verdier ved en naturskade. Vi er det trygge valget!

Kontakt oss for befaring og prisoverslag

RECO har dyktige fagfolk som kan hjelpe deg med å bygge ditt drømmebad. Ingen forandring er for stor eller for liten. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge