Det ventes mer nedbør de fleste steder i Norge. Dette gjelder særlig vinterstid og for deler av Øst-, Sør- og Vestlandet. Dersom klimagassutslippene fortsetter på dagens høye nivå ventes nedbøren å øke med 40-50 prosent innen 2100 i disse områdene (Norsk klimasenter 2009:73). Den økte nedbøren er en særlig utfordring for vann- og avløpsystemene våre, hvor en rekke byer vil ha behov for å utvide kapasiteten for disse systemene.

RECO sin fremst oppgave er å sikre verdier og begrense skadeomfanget. Vi utfører såkalt førstehjelp hvor vi kartlegger omfanget av skaden med bilder og sender en komprimert skaderapport inn til ditt forsikringsselskap. Vi setter igang en miljøtørk for å skape luftsirkulasjon og starte selve tørkeprosessen.

I forbindelse med en naturskade er det mange som trenger hjelp på samme tid. Vi ber dere være tålmodige. Vi gjør det som står i vår makt for å hjelpe.

RECO hjelper deg og beskytter dine verdier. Trygghet når uhellet er ute!

 

Hva kan man bidra med selv i forkant av et dårlig værvarsel?

 • Rydd utvendig.
 • Sjekk at avløp, kummer og nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister og søppel.
 • Rydd hagen og eiendommen for møbler og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
 • Sikre eiendeler.
 • Løft gjenstander i kjellere og garasjer opp fra gulvet.
 • Sett ting i hyller og reoler.
 • Pakk i plastbokser som tåler vann.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Koble fra elektrisk utstyr.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket.
 • Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Sett kjøretøy på et sted vannet ikke når.