Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og man må da gå over til fossilfri oljefyring om man skal benytte denne varmeløsningen videre. Har du en oljetank som ikke lenger er i bruk, krever en del kommuner at denne skal fjernes helt fra eiendommen. I spesielle tilfeller kan de fylles igjen, men dette krever tillatelse fra kommunen.

Er du klar over at forurensningsloven gir deg som eier en oljetank ansvaret for eventuell forurensning?

Ta kontakt med kommunen der du bor dersom du er usikker på om du har en oljetank på tomten din. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker.

Overlat oljetanken og oljefyren din til fagfolk i RECO

Vi sørger for at oljetanken og /eller oljefyren fjernes fra eiendommen og transporteres til et godkjent mottak for deg. Våre fagfolk utfører jobben for deg, trygt og sikkert. Det innebærer alt fra befaring til bortkjøring, eller eventuell sanering (fylling og utkobling), av oljetanken. Og selvsagt med dokumentasjon både til deg og myndighetene.

Dersom oljetanken skal benyttes videre, men da til fossilfri oljefyring, må du få tanken tømt for mineralolje og renset før du fyller på med bio-olje.