Er du blitt rammet av en vannskade? Plutselige og uventede lekkasjer kan skje. Da er det viktig å handle raskt for å unngå følgeskader. Med riktig saneringsarbeid vil du begrense skadeomfanget og redde verdisaker. 

Fukt som blir igjen i boligen etterlater muggsopp. Saneringsarbeidet vil stoppe veksten av mugg, og forhindre behovet for dyrere og mer omfattende tiltak. 

Før gjenoppbyggingen kan begynne, vil våre fuktteknikere kartlegge skadeomfanget. Teknikeren vil så sette i gang en tørkeprosess. Denne prosessen tar vanligvis flere uker. Etter at tørkeprosessen er ferdig utført, kan gjenoppbygging tilbake til opprinnelig stand begynne. 

Følgeskader er svært vanlig. Derfor er det viktig å komme raskt i gang med å iverksette nødvendige tiltak for å minimalisere skaden og de økonomiske følgene knyttet til den. Vi hjelper deg i hele prosessen.

Som et landsdekkende tømrerfirma med kunnskap fra skadebransjen, har RECO har dyktige fagfolk som vet å utbedre vannskader. Ta kontakt så snart skaden har inntruffet.