Et av de stedene der du relativt tidlig kan se skader som følge av økt nedbør og fukt er på loftet. Her er noen tips til hvordan du kan sjekke tilstanden og hva du kan gjøre.

Sjekk takkonstruksjonens tilstand fra loftet

Vannlekkasjer i taket er ofte lett å se fra innsiden på loftet, med mindre taksperrene er isolerte og kledd inn. Fuktskader på loftet kan skyldes både kondens og lekkasjer fra utsiden.

 • Se etter spor fra lekkasjer og andre fuktskader. Se spesielt på taksperrer, undertak og rundt piper, rør og kanaler som går gjennom taket. Se etter om treverket er misfarget eller om du finner spor av vann som har rent nedover.
 • Pirk gjerne med en kniv eller lignende for å sjekke eventuell råte i trekonstruksjonene. Råttent treverk er ofte porøst og lett å skjære i med kniv. Ved mistanke om lekkasjer må du gå grundigere til verks for å finne årsaken og deretter utføre tettearbeid. Kontakt fagfolk for å undersøke nærmere dersom du ikke selv har kunnskap nok til å gjøre dette.

Sørg for god ventilasjon av kaldt og uisolert loft

Det er viktig å fjerne varm og fuktig luft fra kalde loft, det vi si loft der isoleringen ligger i etasjeskilleren under, for å hindre soppvekst og andre fuktskader. God lufting vil også transportere bort varme, slik at du unngår uønsket snøsmelting og ising på taket og i takrenner.

 • Se etter at det kalde loftet «står i kontakt med det fri» med ventiler i gavlene og åpning langs raftet/takfoten (der taket møter ytterveggen).
 • Sørg for at saker og ting på loftet ikke ligger i veien for at luft skal kunne trekkes inn eller dras ut av loftet.
 • Finner du fuktmerker eller spor etter lekkasjer bør du holde øye med disse, spesielt i forbindelse med nedbør, for å se om de endrer seg. På denne måten kan du avdekke om fuktmerkene skyldes kondens eller lekkasjer.
 • Se etter kondens og fuktmerker eller fuktstriper i takkonstruksjonen. Kondens på det kalde loftet kan skyldes at varm og fuktig luft stiger opp fra etasjen under, eller at loftet er dårlig ventilert. Ved mistanke om kondens, bør du vurdere å gi loftet bedre utlufting. Sjekk også om det er utettheter i etasjeskilleren fra etasjen under.
 • Finner du ut at loftet ikke har åpninger som gir god luftgjennomstrømning og du ikke er fagkyndig, søk hjelp for å se på mulighetene for å etablere bedre lufting.

Sørg for god isolasjon mot kaldt loft

Dersom varm og fuktig luft presses opp på det kalde loftet fra etasjen under, er det stor fare for kondens. Det er derfor viktig å ta en kikk på isolasjonen og lufttettingen av etasjeskilleren.

 • På loftet ligger ofte isolasjonen til etasjeskilleren løs og åpen, slik at du lett kan sjekke mengden og tykkelsen på isolasjonen.
 • For å undersøke lufttettheten må du fjerne isolasjonen, slik at du kommer til.
 • Sjekk at det ikke er hull i plasten (damptettesjiktet) og at himlingen fra rommet under sitter tett på bjelkene. Er du usikker på om tettheten er god nok, kan du tette med for eksempel bygningstape før du legger isolasjonen på plass igjen.
 • Du kan også legge på ekstra isolasjon eller bytte ut den gamle isolasjonen med en ny.
 • Søk fagfolk om du er i tvil om hva du skal gjøre.

Hold loftet ryddig, så er det lettere å se etter skader

Hold loftet ryddig,

Et ryddig loft gjør det lettere å oppdage lekkasjer, fuktskader og fuktmerker.

 • Rydd loftet.
 • Unngå å stable ting som stenger for luftgjennomstrømningen mellom ytterveggen og taket (raftet/takfoten) og foran ventiler. Loftet trenger fri tilgang på luft for å unngå kondens.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/