Rystelsesmåling

Vi utfører vibrasjonsmålinger

Alle bygg og konstruksjoner kan bli utsatt for skader etter rystelser i grunnen i forbindelse med, eller som konsekvens av, ulike typer anleggsarbeid. Det er viktig å beregne grenseverdien på nærliggende bygg og konstruksjoner rundt anleggsområdet.

Grenseverdien estimerer hvor store rystelser konstruksjonen kan utsettes for, før det er fare for skade.

For prosjekter der det er fare for skade på bygg eller andre konstruksjoner, er vibrasjonsmåleren et uvurderlig verktøy. Når det skal gjøres arbeid som sprenging, peling, spunting, pigging og arbeidet innebærer anleggstrafikk eller annet som forårsaker vibrasjoner i grunnen, sørger vibrasjonsmålingen for at konstruksjonene er overvåket.  På denne måten bidrar man til at rystelsene holdes under oppsyn og forhåpentligvis under de anbefalte grenseverdier. Dersom målerne viser at rystelsene er for kraftige for byggene rundt, vil man forebygge skader ved tidlig å observere skadepotensialet og deretter kunne justere ned påkjenningen, uansett art. 

Nøyaktig ned til 0,01 millimeter

Rystelsesmåleren består av to hoveddeler:

  • En sensor som skrus fast i en del av konstruksjonen og fanger opp vibrasjoner.
  • En logger som registrerer og lagrer data fra sensoren, og sender dette videre til en nettbasert database. Dette bruker vi senere for å få riktig informasjon til hver enkelt salve.

Måleren er nøyaktig ned til bevegelser på 0,01 millimeter.

Dokumentasjon for påståtte skader

Riktig gjennomført vibrasjonsmåling sikrer nøyaktig dokumentasjon. Det er ikke uvanlig etter anleggsarbeid  at det meldes inn skader på nærliggende bygg. For å undersøke og lete etter årsak til disse skadene er det viktig med god dokumentasjon i form av målinger og bygningsbesiktigelse. På den måten har man forhåndsdokumentasjon som enkelt kan sammenlignes med den innmeldte skaden. 

RECO Bygg og Skadeteknikk AS tilbyr vibrasjonsmåling for alle type byggeaktiviteter. Dette innebærer et komplett opplegg hvor vi monterer, forhåndsregistrerer, følger opp og rapporterer registrerte målinger. Beregning av grenseverdier blir gjort i henhold til norsk standard NS 8141.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr vibrasjonsmåling for alle type byggeaktiviteter. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.