Tilstandsrapport

Boligens forhold

Ved salg av bolig er det vanlig å benytte seg av en tilstandsrapport. Dette er en systematisk presentasjon av boligens forhold, og som etter takstmannens observasjoner og skjønn har betydning ved eierskifte.

Med en utredning på plass, reduseres sjansen for konflikter og reklamasjoner etter salget. For deg som skal selge, kan skuldrene senkes etter en grundig tilstandsrapport. 

Hva er en tilstandsrapport?

Undersøkelsen av huset og den etterfølgende tilstandsrapporten skal utføres av en uavhengig takstmann, hvis oppgave er å evaluere behovet for vedlikehold, reparasjoner og eventuelt fornyelse. På befaring følger man en nøye spesifisert sjekkliste for byggverk og bygningsdeler, for å kunne gi en detaljert beskrivelse av boligens tilstand. 

I tilstandsrapporten legges det spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Man tar i hovedsak med i beregningen forhold som byggets alder og type, og hvilke regler som gjaldt da boligen ble oppført. Vanlig slitasje etter normal bruk gjennom årene er vanligvis ikke noe en kjøper kan klage på, men på noen områder refereres det til egne krav.

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Tilstandsrapporten baserer seg på regler fra Norsk takst, og er utformet etter Norsk Standard (NS). Skader og avvik vil som regel kunne klassifiseres under et gitt system for svake, middels eller kraftige symptomer. 

Vi anbefaler å ikke la det gå mer enn seks måneder fra tilstandsrapporten utføres til boligen legges ut for salg. En grundig utredning vil være attraktivt for kjøpere, da det gir en større trygghet om boligens standard, og kan dermed resultere i et enklere salg. RECO Bygg og Skadeteknikk har dyktige takstmenn som kan vurdere hele eller deler av boligen din.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr tilstandsrapport til alle type byggeprosjekter. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.