I mange tilfeller ønsker gjerne leietakere at det skal foretas store eller små tilpassinger av leieobjektet før overtakelse. Her er det viktig å vurdere hvordan leietakertilpasningene bør gjennomføres. Ønsker noen å sette sitt preg på et leielokale kan man nemlig ikke bare ta malerkosten fatt, uten å først spørre utleier.

Eier man ikke lokalene, kan man ikke gjøre hva enn man selv ønsker. Leietaker bør også være klar over at de har vedlikeholdsplikter å etterfølge. Dersom noe annet ikke er oppgitt i leiekontrakten er det nemlig leietaker som er ansvarlig for å vedlikeholde alt fra kraner og vannklosetter, til varmtvannsbeholdere, elektriske kontakter, brytere, dørlåser og annet inventar og utstyr.

Det er også leietaker sitt ansvar å sørge for ordinært vedlikehold av lokalene. Her inngår blant annet testing av røykvarslere og brannslukningsutstyr, rengjøring og funksjonskontroller. Lokalene som leies skal alltid leveres tilbake i samme stand som da de ble overtatt, med unntak av naturlig slitasje og elde. Det er viktig å ta gode bilder ved overtakelse og sette opp en enkel vedlikeholdsplan slik at overleveringen ikke blir for kostbar.

Ønsker du hjelp med leietakertilpasning? Vi tilbyr et stort spekter av tjenester:

  • Montering av glassfronter
  • Montering av skillevegger
  • Himlingsmontasje
  • Maling av lokaler
  • Gulv legging
  • Flislegging
  • Interiørarbeid

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne gode løsninger for ditt leieobjekt.