Overtakelsesprotokoll og befaring

Gir deg mer trygghet som kjøper

Som kjøper av ny bolig er det nok av ting å passe på. Noe av det viktigste du kan gjøre, er å kontrollere at boligen er oppført i henhold til Norsk Standard (NS). Dersom boligen har mangler, skal disse rettes opp uten ekstra omkostninger for deg. Men det krever at man har gjennomført en overtakelsesbefaring og ført protokoll.

Hjelp ved overtakelse av bolig

Ved overtakelse er det kjøper som overtar risikoen for boligen, inkludert avvik som burde eller kunne vært oppdaget på overtagelsestidspunktet. Derfor er det viktig med en befaring, hvis hensikt er å avdekke eventuelle avvik i forhold til kvaliteter definert i avtaledokumentene (Norges lover, kontrakter, tekniske forskrifter og Norsk Standard). 

Overtakelse av bolig innebærer som regel to befaringer. Den første, en forhåndsbefaring, har som hensikt å avdekke feil eller mangler. Dette gjøres normalt rundt to uker før overtakelsen. Eventuelle feil føres inn i protokollen for å danne en oversikt over hva som må utbedres, samt en tidsfrist for når feilene skal være rettet opp. Deretter følger en overtakelsesbefaring, en formell sjekk for å sikre at nødvendige tiltak er gjort og at alle avvik er utbedret. Her leser man også av strøm og vannmåler før kjøper overtar ansvaret.

Riktig fagkompetanse

Det frarådes å overta den nye boligen mens det fortsatt foreligger mangler i konstruksjonen. Målet med en overtakelsesbefaring er at du som kjøper skal få en smertefri overtakelse, og at du slipper å bruke din egen tid i den nye boligen på å pusse opp og ha håndverkere på besøk etter innflytting. 

RECO Bygg og Skadeteknikk kan bistå med fagkompetanse, og kontrollere at boligen er etter gjeldende regler og i god stand. Videre bistår vi med anbefalinger dersom det oppstår tvister eller avvik som avdekkes.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr overtakelsesprotokoll til alle type byggeprosjekter. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.