Verditakst

Din eiendoms markedsverdi

Verditakst er en verdivurdering av en eiendoms antatte markedsverdi i et fritt marked. Det utarbeides hovedsakelig i forbindelse med finansiering, salg og skifte av bolig. Ved å fastsette eiendommens objektive salgsverdi, kan man dermed angi den forventede salgsverdien.

Takstmannens oppgave er å samle statistiske data, som inkluderer blant annet boligens standard, alder og beliggenhet, samt salgspris for tilsvarende eiendommer i nærområdet. Den baserer seg også på faktorer som nærhet til offentlig kommunikasjon, skole, butikker og friluftsområder. En enkel teknisk gjennomgang av eiendommen er også normal praksis. 

Beskrivelse av teknisk verdi

Etter at statistisk data er samlet inn, vurderer man markedsverdi i henhold til internasjonalt anerkjente verdivurderings-standarder (IVSC, RICS). Takstmannen leverer en rapport som inneholder en teknisk beskrivelse av boligen, sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil også inneholde en enkel beskrivelse av boligens vedlikehold.

Det er viktig å skille mellom verditakst og verdivurdering. I verditaksten settes det en teknisk verdi på eiendommen og tomten. Verdivurdering er derimot eiendomsmeglers beregning av hvor mye du kan forvente å få for boligen i markedet, og altså ikke en objektiv vurdering ut ifra de internasjonale standardene.

Verditakst til alle typer boliger

Takstverdien defineres som det estimerte beløp en eiendom kan omsettes for på verdisettelsestidspunktet, mellom en villig kjøper og en villig selger. Transaksjonen gjøres etter tilstrekkelig markedsføring der begge partene handlet velinformert, forsvarlig og uten tvang. 

RECO Bygg og Skadeteknikk utarbeider verditakst til alle typer eiendommer, fra boliger, leiligheter og fritidsboliger til tomter og utbyggingsområder.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr verditakst av alle typer boliger. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.