Tetthetsmåling

Avdekker luftlekkasjer

Luftlekkasjer er den vanligste formen for energitap i et bygg, og kan ha stor betydning for byggets uønskede energibruk, inneklimaet for brukerne og bygningsdelenes levetid. For å kontrollere bygningens klimaskjerm og forhindre lekkasjer, bør man utføre en tetthetsmåling.

Konsekvensene av lekkasjer

Forskjellige typer luftlekkasjer utgjør i gjennomsnitt 90 prosent av varmetapet i norske hjem. Der kald luft trekker inn og varm luft siver ut, fører det gjerne til et overforbruk av energi. Ikke bare må det brukes mer energi på å holde bygget varmt når den varme luften lekker ut, men rundt lekkasjepunktene danner det seg ofte kondens med påfølgende utvikling av sopp og råte. Selv i et bygg med balansert ventilasjon, vil luftlekkasjer påvirke ventilasjonsanlegget og føre til ubalanse. Derfor setter byggeforskriftene visse krav til bygningers tetthet, og kravene blir sannsynligvis ytterligere skjerpet i årene som kommer.

Bør avdekkes tidlig

Det kan lønne seg å ta tak i denne problemstillingen allerede under oppbygging. Avdekkes svakheter i isolasjonen på et tidlig tidspunkt, kan man forebygge dette og unngå kostbart etterarbeid. 

At bygget tilfredsstiller alle krav til tetthet, må dokumenteres av en sertifisert fagperson. Dette kan gjøres effektivt med riktig utstyr. Målinger foretas med lufthastighetsmåler og infrarødt kamera, såkalt termografering. Takstmannen bruker sin kunnskap til å tolke bildene, slik at man kan fastgjøre mengden lekkasje, og om lekkasjen kommer fra for eksempel dårlig isolering i karmene eller sprekker i listene. Når man får klarhet i dette, kan man sette inn de mest effektive tiltakene for å forhindre varmetap. RECO Bygg og Skadeteknikk har lang erfaring med tetthetsmåling og kan hjelpe deg å sikre ditt bygg mot luftlekkasjer.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr tetthetsmåling til alle type byggeprosjekter. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.