Jobb i RECO

Jobb i RECO

Velkommen på vinnerlaget!

I RECO er vi ikke bare opptatt av å gi kundene våre den beste servicen, men at vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen.

Våre arbeidstakere skal føle at det er et lærerikt og stimulerende sted å jobbe. Du vil oppleve at du har stor frihet under ansvar, og at du kan utøve yrket ditt med stolthet.

Ved siden av en variert arbeidshverdag, vil du bli kjent med mange dyktige kollegaer, ettersom vi har en veldig inkluderende kultur hos oss. Du vil møte på utfordringer, og hjelpe andre i en utfordrende situasjon. Vi har høy fokus på HMS og kvalitet, så du kan føle deg trygg på jobb. Ved siden av dette, tilbyr vi en rekke spennende arbeidsgoder.

Er du en dyktig håndverker som ser etter arbeid?

Hvorfor jobbe hos RECO?

Fremoverlent og innovativ

 • Prestasjonskultur
 • Fremoverlent og innovativ bedrift
 • Flat organisasjon
 • Lokal tilhørighet, men en del av en
  større organisasjon
 • Tydelig visjon, strategi og verdigrunnlag
 • Trygg arbeidsplass
 • HMS blir prioritert i produksjonen

Arbeid og arbeidsmiljø

 • Variert arbeidsdag
 • Tydelig ansvar der arbeidet utføres
 • Stor sett lett og innendørs arbeid
 • Flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Arbeidsglede som grunnlag for lønnsomhet
 • Gode kollegaer
 • Mye dialog direkte med kunder og
  underleverandører

Moderne digitale verktøy

 • Telenor mobilabonnement med 10 GB fri data
 • Støtte for mobil med inntil kr 5000 kroner
 • Mobil kan byttes hvert 2. år ved behov
 • Nettbrett
 • Bærbar PC iht. stillingskategori

Moderne verktøy

 • Arbeidsbil som tas med hjem, leaset bil, ikke eldre enn 4 år
 • Moderne EL-verktøypakke
 • Høy kvalitet på arbeidstøy

Sertifikater og kurs

 • Sertifisert på in4mo
 • Ulike sertifikater etter behov
 • Diverse relevante kurser og støtte for videre utvikling

Pensjon og forsikring

 • Personalforsikring
 • Obligatorisk tjenestepensjon på 3%

Følg oss på Instagram: @reco_norge