Jobb i RECO

Velkommen på vinnerlaget!

 • Du hjelper andre i en utfordrende situasjon
 • Du får en variert arbeidshverdag
 • Du vil oppleve høyt fokus på kvalitet og HMS
 • Du vil oppleve en inkluderende kultur og flat struktur
 • Du vil bli kjent med mange dyktige kollegaer
 • Du vil oppleve at du har stor frihet under ansvar
 • Du får utøve yrket ditt med stolthet
 • Du vil oppleve at du lærer mye
 • Du vil jobbe med IT verktøy daglig
 • Du får arbeidstøy av topp kvalitet
 • Vi leaser nye varebiler fra Ford som har høy komfort
 • Du får velge egen mobil opp til et gitt beløp
 • Vi dekker mobilabonnement på 10 GB for deg
 • Du får eget nettbrett til kommunikasjon og dokumentasjon
 • Du får egen bærbar PC avhengig av stilling