En trygg kundereise tilbake til før skaden

RECO Bygg og Skadeteknikk AS er her for å hjelpe deg. Vi er en samarbeidspartner av ditt forsikringsselskap. Når du melder inn en skade blir vi kontaktet av dem.

RECO Bygg og Skadeteknikk AS er en tømrer-entreprenør med spisskompetanse innen fukt- og tørketeknikk, i spennende utvikling med over 250 ansatte. Vi er en veldrevet, 100 prosent norskeid bedrift, med lang erfaring innen bygg- og skadesaneringsfagene. Vi er en landsdekkende organisasjon med lokal tilknytning. Vår visjon er å alltid være «Det trygge valget». Vårt mål er at våre kunder mer enn gjerne anbefaler oss til naboen.

Her er en guide til de viktigste oppgavene som må gjøres for at vi skal få en vellykket kundereise sammen.

Hva kan du som kunde gjøre for å begrense omfanget av skaden? Forsøk å stenge av vann eller lede vekk vann om mulig. Ring rørlegger og/eller meld skaden til ditt forsikringsselskap snarest. Forsøk å sikre innbo og løsøre fra områder som er utsatt for skaden. Ved mindre sotskader kan du forsøke å lukke alle dører for å begrense luftsirkulasjon i bolig, men sørg for rikelig med utlufting.

Ved brann, flom og andre naturhendelser vil områder bli avsperret og RECO vil forholde seg til aktuell beredskapsorganisasjon før vi starter på vårt arbeid.

Når vannet kommer fossende og er i ferd med å oversvømme boligen din, kan det oppleves ganske så dramatisk, og du må handle raskt. Her er en oversikt over hva du bør gjøre når uhellet er ute:

  • Steng hovedstoppekranen.
  • Ring rørlegger eller brannvesenet hvis du trenger hjelp til å stoppe vannet. 
  • Flytt på, og redd unna eiendeler, som møbler av tre, og elektronikk som kan kortslutte. Napp ut sikringer hvis vannet står oppover veggene. 
  • Fjern mest mulig vann for å minimalisere skaden. Sett ut bøtter og tørk opp så godt du klarer. Men beskytt deg mot kontakt med avløpsvann eller flomvann.
  • Meld fra til forsikringsselskapet ditt så fort som mulig. Bor du i et borettslag eller sameie, må du melde fra til styret, som vil kontakte forsikringsselskapet for deg.
  • Mens du venter på reparasjon av skaden, er det lurt å lufte godt for å minske luftfuktigheten. Høy luftfuktighet gir grobunn for muggsopp.

Etter at du har meldt inn skaden din til ditt forsikringsselskap, kontakter vi deg. Det er flott om du tar telefonen slik at vi får etablert kontakt. Vi ringer deg for å avtale et konkret tidspunkt for en befaring.

Før vi kommer skal du ha fått en SMS fra RECO med en link til denne korte guiden. Vi håper den vil være nyttig!

På avtalt tidspunkt møter RECOs prosjektleder opp hjemme hos deg, og vil da være ditt kontaktpunkt gjennom hele saken fra A til Å. For god dokumentasjon tar vi bilder av huset, selve skaden, tilstøtende områder, samt transportveier inn og ut.

Ved eventuelle feil på produkter eller installasjon/montasje trenger vi at du oversender eller gir oss kopi av dokumentasjon i form av kvittering eller en faktura. At vi får rask tilgang på slik dokumentasjon bidrar til at RECO får rapportert saken inn til ditt forsikringsselskap for videre vurdering så snart som mulig.

For å begrense utvikling av skaden kan det hende at vår prosjektleder river diverse listverk og noe av gulvet for å starte luftsirkulasjonen i fuktige områder med en enkel vifte. Dette vurderes fra sak til sak. Ikke luft om vi har satt på en enkel tørk (miljøtørk). Det reduserer effekten.

RECO har ikke noe mandat i forbindelse med selve oppgjøret. Ditt forsikringsselskap foretar erstatningsbeslutning ut ifra din forsikringsavtale og vilkår.

Har du spørsmål til forsikringsoppgjøret og betingelser må du kontakte din saksbehandler i ditt forsikringsselskap, ved faglige spørsmål relatert til prosjektet kontakter du din prosjektleder i RECO. Om du ikke finner kontaktinfo, sjekk reco.no/kontakt.

Når RECO har kartlagt omfanget av skaden, og forsikringsselskapet har avgjort og bekreftet positiv dekning av skaden, kan vi starte med arbeidet med å utbedre skaden. Bygningsdelen som er skadet skal da repareres og tilbakeføres tilbake til samme, eller tilnærmet samme stand, slik den var før skaden inntraff.

Ønsker du som kunde at RECO skal gjøre oppgraderinger eller endringer utover forsikringsoppgjøret, så vil vi gjerne hjelpe deg med det. Betingelser og omfang avtales da skriftlig for å sikre at det ikke oppstår misforståelser mellom partene på et senere tidspunkt.

Viktige elementer for å sikre en god fremdrift er at dere som kunde sammen med RECO sin prosjektleder så raskt som mulig i prosessen avtaler valg angående type materialer og avklarer eventuelle ønsker om egeninnsats.

Tilgang til boligen avtales direkte mellom deg og prosjektleder. Nøkkelboks er oftest en god løsning om flere fag blir involvert i prosessen. RECO ordner det praktiske rundt dette.

RECO er ansvarlig for prosjektet og fremdriften hos deg. Har du spørsmål til prosjektet kontakter du din prosjektleder i RECO. Om du ikke finner kontaktinfo, sjekk reco.no/kontakt.

Vi vurderer det som vi anser som det beste metodevalget for å utbedre skaden i tråd med bærekraftige prinsipper. Hvor mye må rives, hva kan tørkes, hva kan gjenbrukes og hva må kastes? I denne perioden kan boligen oppleves som en byggeplass og det er derfor viktig at alle som eventuelt ferdes i boligen respekterer HMS-regler og utviser tilbørlig forsiktighet.

Vann og eventuelle avløpsrester fjernes på en forsvarlig og helsemessig måte. Det må vaskes grundig med et desinfiserende rengjøringsmiddel hvis avløpsvann eller flomvann har vært på ferde for å hindre og eliminere bakteriespredning, samt sopp- og muggdannelse. I den forbindelse benytter RECO alltid riktig type beskyttelsesutstyr.

For å sikre en bærekraftig utbedring av skaden er det ønskelig å bevare deler av opprinnelige materialer og av konstruksjonen. Dette vurderes fra sak til sak av våre fagfolk.

Vi benytter moderne tørkeutstyr som er energieffektivt. Vær snill å ikke skru av vifter eller flytt på dem uten at du er i kontakt med din prosjektleder. Om du gjør endringer vil tørkeprosessen kunne ta lengre tid enn nødvendig.

Vi følger utviklingen på tørkeprosessen digitalt og kontakter deg når konstruksjonen er tilstrekkelig tørket. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med din prosjektleder i RECO, reco.no/kontakt. Strøm knyttet til tørkeprosessen blir erstattet av ditt forsikringsselskap.

 

Når er skaden er klar for gjenoppbygging har RECO ansvaret for mengdeberegning, bestilling og for riktig type materialer til prosjektet. Vi sikrer også riktig lagring og eventuell akklimatisering før montering.

Tett og god kommunikasjon mellom deg og prosjektleder er viktig, spesielt i denne fasen av utbedringen av skaden, for eksempel der det er behov for lagring av materialer i boligen.

Våre håndverkere vil tilbakeføre konstruksjonene tilbake til tilnærmet som før skaden inntraff med faglig kvalitet.

Det er viktig for oss å presisere at vi må forholde oss til produsentene sine anvisninger og betingelser, både for at deres produktgaranti skal gjelde og for at RECO skal kunne stå inne for ansvaret for arbeidet som er utført.

Eksempel kan være at undergulv har skjevheter eller svakheter som gjør at det avviker fra standarden som kreves av gulvprodusenten.

Basert på erfaring vil vi i slike tilfeller anbefale kunden å få avrettet undergulv som avviker fra standarden som kreves for å legge nytt gulv som parkett eller laminat. Dette betraktes som oppgradering eller forbedring, og må derfor dekkes av kunden selv. Vi i RECO utfører denne typen arbeid om ønskelig.

 

Det hender at kunder har boligforsikring hos et selskap, mens de har innboforsikring hos et annet. Det er viktig at du avklarer dette.

RECO hjelper deg med å sikre innbo ved oppklossing av møbler for å hindre mer skade. Vi tømmer boligen din ved behov, pakker ned i esker og benytter bobleplast og lignende, slik at innboet ditt fraktes på en forsvarlig måte og håndteres forsiktig.

Vi vil bidra til å ta ut hastetøy som lar seg redde. Hastetøy kan være det du har mest bruk for i hverdagen.

Innboet fraktes til egne lagerlokasjoner for trygg lagring så lenge det er nødvendig. Vi vasker tekstiler og har egne avtaler med renseri ved behov. Spesialtøy kan kreve lengre saneringstid for vask eller rens og blir derfor ikke levert tilbake sammen med hastetøy. Eksempler på dette kan være dresser, dunjakker, kjoler, silkeklær, alt som er i skinn og bunader med tilbehør. Avhengig av skadegrad og hva tekstilet er laget av kan noe tøy og tekstiler kreve flere behandlinger før endelig tilbakelevering. Vi renser og luktsanerer etter brann, kloakk, sopp/mugg og skadedyr slik at innboet ikke trenger å kastes.

Noe innbo er dessverre ikke mulig å redde og må da kastes. Dette gjør vi i samråd med deg som kunde. Sammen etablerer vi en såkalt kondemneringsliste, som er en liste over dine verdier som ikke kunne reddes, og det er vårt ansvar å finne en riktig restverdi på innbo og løsøre.

Har du en større skade som krever at du må bo borte? I så fall kan vi hjelpe deg med å kartlegge prioritert innbo. Det kan blant annet bety at vi sanerer senger, spisebord og stoler som du trenger først i erstatningsboligen din.

Vi håper og tror at du er fornøyd. Vårt mål er at du har hatt en god kundereise sammen med oss og ditt forsikringsselskap. Det er dette vi jobber for hver eneste dag. RECO er her for å hjelpe deg.

Vi kontakter deg for å skrive en ferdigattest på utbedring av skaden før saken avsluttes i våre systemer.

I tillegg vil du motta en SMS med en kundeundersøkelse. Vi håper du tar deg tid til å besvare denne slik at vi kan bli bedre og bedre.

 

Vår jobb er å hjelpe alle forsikringskunder etter beste evne, i en prioritert rekkefølge bestemt av forsikringsselskapet eller alvorligheten i skadesakene som inntreffer. Vår førsteprioritet er alltid sikkerhet, og vår prosjektleder vil avgjøre den best mulige løsningen for hvordan prosjektet skal håndteres og hvordan skadeområdet skal vernes med hensyn til ferdsel og utstyr. Dersom flere fagfelt involveres i oppbyggingen, sørger RECO for planlegging og riktig gjennomføring.

Våre avdelinger håndterer ofte rundt 150-200 forsikringssaker samtidig, til enhver tid, hele året. Vi jobber hver dag for å hjelpe alle som best vi kan, og det er like travelt hver dag. Det kan derfor være vanskelig å gi et tidsestimat av hvor lang tid arbeidet kommer til å ta, men vi forsøker etter beste evne å kommunisere slike detaljer med deg før arbeidet starter og underveis i prosessen. God kommunikasjon er nøkkelen til en vellykket kundereise sammen.

Dersom du har spesielle ønsker eller behov, allergier, hypersensitivitet, eller andre ting, ber vi deg om å kommunisere direkte til oss, og vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme deg.

Tørkeprosessen eller renseprosessen etter bygningsskaden din er alltid variabel og relativ i forhold til skaden, beliggenheten på bygningen, årstiden, været og så videre. En gjennomsnittlig bygningsskade tar som regel cirka 5-7 måneder fra uhellet er ute til vi er ferdige med reparasjonen/tilbakeføring til opprinnelig standard. 

De materialer vi bruker har FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) og dokumentasjon rundt monteringsveiledning/ leggeanvisning som vi sender deg på e-post, og/eller legger igjen hjemme hos deg. Det er viktig at du benytter deg av disse dokumentene for å sikre dine rettigheter i en eventuell reklamasjon/garantisak på materialene som er benyttet hos deg.

Vi hjelper deg med å ta vare på dine omgivelser. Ønsker du RECO som din avtalepartner i forsikringssaker? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Kundetilfredshet er viktig for oss, og at du skal oppleve en god kundereise sammen med oss og føle deg bra behandlet av RECO. Dersom du har behov for videre dialog, om det er noe du ønsker å ta opp etter ferdigstilling av prosjektet, eller om du har spørsmål tilknyttet reklamasjon, er det enkelt å kontakte oss. Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor! Du kan ta kontakt med oss ved å bruke kontaktskjemaet under.

Kontakt oss for befaring og prisoverslag

RECO har dyktige fagfolk som kan hjelpe deg med ditt prosjekt. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.