Dører og vinduer i en bolig betyr mye når det kommer til arkitektur, isolasjon, lyddemping og interiør. Ulike boliger har forskjellige behov hva gjelder dører og vinduer. Noen ønsker å minske trekk, andre ønsker å fremheve visse arkitektoniske detaljer i boligen.

Montering av dører 

Det første vi blir møtt ved før vi går inn i noens hjem er ytterdøren. Den danner førsteinntrykket og bygger en helhet i huset. Innerdørene har mye å si for støydemping, og kan være med på å skape et helhetlig eller unikt inntrykk. 

Montering av vinduer 

Vinduer har en stor betydning for hvordan huset fremstår fra utsiden, men vil også spille en viktig rolle i hvordan det oppleves å være inne i selve boligen. Nye vinduer med god isolasjonsevne gir deg blant annet bedre innemiljø og lavere energikostnader sammenlignet med eldre vinduer. 

Det finnes mange grunner til at man velger å bytte ut dører og vinduer. Uansett hva din grunn er kan RECO hjelpe. Vi har lang erfaring med bytting av dører og vinduer. Hos oss er kvalitet viktig, og vi er alltid løsningsorienterte. 

Ta kontakt med oss dersom du vurderer å bytte dører eller vinduer, så lover vi å gi deg en god pris, og komme til avtalt tid.