Reklamasjonstakst

Objektiv vurdering av avvik

Reklamasjonstakst er en vurdering av feil og avvik på et nytt bygg eller skade som har forekommet under oppussing. Reklamasjonstaksten gjøres ofte i forbindelse med et eierskifte både på brukte og nye boliger. Oppgaven er å redegjøre om det er snakk om en byggefeil, en byggskade eller et avvik i henhold til definerte byggekrav.

Oppdraget til RECO går ut på å vurdere de forhold det klages på. Takstmannen samler inn fakta om årsak til og omfang av skaden, og foretar en objektiv vurdering av de reklamerte forholdene. Normalt utføres det en befaring på stedet i tillegg til en gjennomgang av tilgjengelige saksdokumenter. 

Hvis avvik blir påvist

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, kun hva som har skjedd og hendelsens omfang. Dersom et negativt avvik blir påvist, vil man vurdere og dokumentere hva som må gjøres for å foreta den nødvendige utbedringen av forholdet, samt beregne de økonomiske konsekvensene av utbedring og tap i forhold til referansenivået.

Frist for reklamasjon

Om det skulle oppdages en skade eller mangelfullt håndverk på din bolig, er det viktig at det reklameres så fort som mulig. I noen tilfeller kan du miste reklamasjonsretten om det har gått for lang tid. Den absolutte fristen for reklamasjon er fem år, og dette gjelder som regel fra dagen arbeidet er avsluttet, eller fra dagen du overtar (hvis det er snakk om nybygg). 

RECO Bygg og Skadeteknikk tilbyr reklamasjonstakst på alle typer bygg, og kan sette riktig kalkyle og påta oss alle nødvendige håndverkstjenester for å utbedre skaden.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr reklamasjonstakst til alle type byggeprosjekter. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.