Vedlikeholdsplan

Kontroll på fremtidige kostnader

Å være privat boligeier innebærer en stor og dyr investering. For å få avkastning for dette senere, er det ønskelig at verdien på boligen opprettholdes eller øker. Måten å gjøre dette på, er ofte ved å pusse opp eller bygge om.

I den sammenheng kan man fort glemme å sette av penger til fremtidig vedlikehold. Om du planlegger godt, kan du spare mye penger og slippe unødvendige bekymringer i fremtiden. Med en vedlikeholdsplan får du oversikt over hva du vil og hva du må gjøre, og du setter realistiske mål og budsjetter for gjennomføringen. 

Utarbeide tilstandsrapport 

En vedlikeholdsplan starter ofte med utarbeidelse av en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten vil avdekke behov for tiltak på kortere og lengre sikt, såkalt løpende og periodisk vedlikehold. Eksempler på førstnevnte er arbeid som må utføres for å rette opp uforutsette skader og løfte bygget opp igjen til opprinnelig standard. Skadene kan komme av byggefeil, manglende vedlikehold, hærverk eller lignende. Periodisk vedlikehold betegnes av arbeid som må gjøres på grunn av normal slitasje, for eksempel overflatebehandling, og har som mål å forebygge skader.

Ut ifra tilstandsrapporten utarbeides det en vedlikeholdsplan med budsjetterte kostnader det første året, og gjerne for de neste fem årene basert på forventet gjenværende levetid for de enkelte bygningsdelene. Dette skal gi grunnlag for forutsigbare utgifter og færre overraskelser. 

Like viktig for sameier og næringsbygg

Det er verdt å merke at en god vedlikeholdsplan ikke bare er gunstig for eiere av privatboliger. Det er like viktig for deg som sitter i styret for et borettslag eller sameie, eller drifter et næringsbygg. Et styre har vedlikeholdsplikter som er regulert i Borettsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §20. I tillegg har forsikringsselskapene visse regler i sine forskrifter som et styre må forholde seg til.

Med en god vedlikeholdsplan er det lettere å få kontroll på fremtidige kostnader og hvilken kompetanse som trengs for å utføre oppgavene. Det kan være lurt å rådføre seg med fagfolk helt fra begynnelsen, slik at løsningsforslagene du får er basert på erfaring og nøye gjennomtenkning. RECO Bygg og Skadeteknikk har lang erfaring med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og bistår både boligeiere, borettslag og sameier.

Kontakt oss for befaring

Vi tilbyr vedlikeholdsplanlegging til alle typer byggeprosjekter. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat!

Contact Us

Følg oss på Instagram: @reco_norge

Det er fokus på sikkerhet i avdeling Sogndal: her øver de på fallsikring!
Vi har vel alle opplevd uønskede mengder støy i hjemmet. Det er heldigvis grep du kan ta for å redusere lydnivået, uten at noen trenger å liste seg på tærne. Lydisolerende plater er en av de enkleste måtene å forbedre lydmiljøet på. Les hele saken på reco.no
Denne uken har ungdomsskoleelev Isak fått prøve seg som tømrer i RECO i Trondheim. Vi håper PRYO-uka har vært lærerik og at yrket falt i smak.
Det er ikke bare avdelingen vår i Bergen som kan skryte av nye ID. Buzz-biler! Avdelingen vår i Bodø har også oppgradert sine arbeidsbiler denne våren.