RECO utfører riveoppdrag på en trygg og effektiv måte. Ikke bare kan vi rive, men vi kan også bygge opp igjen.

I mange tilfeller er det ikke ønsket å rive hele grunnmuren til et hus, men heller strippe bygningsmassen ned til et ønsket nivå før det kan bygges opp igjen. Dette gjøres uten gravemaskin, men ved at vi stripper hele eller deler av lokalet innvendig. Bygget blir rensket for betong, metall, treverk og farlig avfall, før den eventuelle strukturelle rivingen og gjenoppbyggingen finner sted. Om du for eksempel skal rive kun badet, kjøkkenet eller en vegg, har RECO gode løsninger. 

Vi utfører også større, innvendige riveoppdrag i forbindelse med rehabilitering og ombygging av leieobjekter.

Les mer om leietakertilpasning her

Mer bærekraftige løsninger

I RECO er vi opptatt av ombruk og rehabilitering. Mange av materialene som utvinnes ved riving kan brukes på nytt. Dører, lister og vinduer kan lagres, og treverket gjenvinnes. Vi sanerer og tilbakefører materialer til egne snekkerverksteder, der de kan gjenbrukes på et mer bærekraftig vis. Alt annet avfall blir kildesortert og levert til riktige mottak for avfallshåndtering. Det som ikke kan gjenvinnes, går til deponi. 

Vi tar på oss rivingsoppdrag over hele landet.

Kontakt oss om du har spørsmål eller er ute etter mer informasjon!