Uansett om du bor i et hus eller en blokkleilighet, trenger boligen din jevnlig og riktig vedlikehold for å kunne holde seg fin i mange år. 

Vedlikehold av hus 

Bor du i hus eller rekkehus, er det viktig å ha kontroll på vedlikeholdet utvendig, som tilstanden på taket og fasaden. Spesielt trehus krever hyppig vedlikehold for å unngå problemer med fukt og råte i trekonstruksjonen. Taket bidrar betydelig til beskyttelse av boligen, og bør sjekkes jevnlig. Som en tommelfingerregel bør tak skiftes dersom det er over 30 år gammelt. Kledningen bør også males flere ganger i løpet av boligens levetid. 

Vedlikehold av borettslag 

Veldig ofte kommer spørsmålet om hvem som har ansvaret for vedlikehold i et borettslag. Kort fortalt har hver andelseier vedlikeholdsansvar for sin bolig innvendig, mens borettslaget har ansvaret for resten av eiendommen. Husk likevel at vedlikeholdsansvaret kan være fordelt på en annen måte i vedtektene.

Borettslaget skal vedlikeholde alt som det ikke påhviler andelseierne å vedlikeholde. Dette er fellesareal, bygningskroppen, etasjeskiller, trappeoppganger, fasader og utvendig areal. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget også holde ved like.

Andelseierne kan kreve at bygninger og fellesarealer holder en forsvarlig stand. Styret må derfor sørge for at det er økonomi til å opprettholde en forsvarlig standard.

Trenger du å utføre vedlikeholdsarbeid i din bolig eller i ditt borettslag? Ta gjerne kontakt med oss, uansett om prosjektet ditt er stort eller lite. Vi hjelper deg gledelig!