Veldig ofte kommer spørsmålet om hvem som har ansvaret for vedlikehold. Kort fortalt har hver andelseier vedlikeholdsansvar for sin bolig innvendig, mens borettslaget har ansvaret for resten av eiendommen. Husk likevel at vedlikeholdsansvaret kan være fordelt på en annen måte i vedtektene.

ANDELSEIERNES VEDLIKEHOLDSPLIKT

Andelseieren skal holde boligen forsvarlig ved like.

Andelseieren har ansvaret for alt av innvendige flater i boligen, vinduer (også skifting av knuste ruter), rør, ledninger, inventar, utstyr og apparat som befinner seg inne i boligen. Dette gjelder både reparasjon og utskifting.

Andelseier er ikke ansvarlig for utskifting av selve vinduet og ytterdører til boligen. Slikt utskiftning skal skje i lagets regi, både av praktiske årsaker, og for å sikre at alle har samme type dør og vinduer. Andelseier er heller ikke ansvarlig for reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, som for eksempel steinsprut som knuser et vindu.

BORETTSLAGETS VEDLIKEHOLDSANSVAR

Borettslaget skal vedlikeholde alt som det ikke påhviler andelseierne å vedlikeholde. Dette er fellesareal, bygningskroppen, etasjeskiller, trappeoppganger, fasader og utvendig areal. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal laget også holde ved like.

Andelseierne kan kreve at bygninger og fellesarealer holdes en forsvarlig stand. Styret må derfor sørge for at det er økonomi til å opprettholde en forsvarlig standard.

Kilde: huseierne.no