Alle bygninger trenger vedlikehold. Som gårdeier er regelmessig vedlikehold en viktig forutsetning for å opprettholde byggets verdi og funksjon, og samtidig unngå potensielle skader på ting eller personer.

bygårdstjenester

Her er seks gode råd for vedlikehold og drift av din bygård. 

1. Hold fellesarealer rene og trygge 

Alle gårdeiere er ansvarlige for å holde fellesarealer rene og trygge. Ifølge Plan- og bygningsloven plikter gårdeiere å sørge for at bygget er i en slik stand at det ikke oppstår fare eller vesentlig ulempe for person eller eiendom, og at det ikke virker skjemmende i seg selv eller for omgivelsene. Sørg derfor for at lys i innganger fungerer som de skal og at trapper og rekkverk er i en stand og utforming slik at personer ikke utsettes for skade ved fall eller sammenstøt. 

2. Sørg for at avfallsdunkene har et solid søppelskur 

Foruten å legge til rette for en forsvarlig avfallshåndtering i din bygård, kan det være en god idé å skjule søppeldunkene med et solid søppelskur med tak. Søppelskurets oppgave er ikke bare å se fint ut, men også å beskytte søppeldunkene mot vær og vind, slik at de ikke blir liggende strødd rundt eller må graves opp etter en snøstorm. 

3. Skift ut gamle dører og vinduer

Er inngangsdørene dårlige? Eller er vinduene gamle og trekkfulle? Da er det nok på tide med en utskiftning, spesielt dersom vinduene er mer enn 20 år gamle. Inngangsdører har heller ikke uendelig levetid, og boenhetene vil fort føles kalde og trekkfulle med gamle og utette dører. I tillegg må dørene holde krav om brannsikkerhet og de bør være solide nok til å holde innbruddstyver ute. Selv om slike utskiftninger kan være en stor investering, vil en velholdt bygning øke trivselen og gi et godt førsteinntrykk, og boenhetene blir sannsynligvis mer verdt. 

4. Bytt ut gamle sikringsskap 

Som gårdeier må du sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske utstyret og elektriske installasjoner i boenhetene. Dette inkluderer å bytte ut gamle sikringsskap, da disse som regel ikke er tilpasset forbruket i dagens boliger. Det elektriske anlegget skal være i orden til enhver tid, slik at det ikke er fare for helse eller liv. Husk at du har krav på en samsvarserklæring dersom du har fått utført elektrisk arbeid. Dette er din garanti for at utførelse og endring av elektriske anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. 

5. Få kontroll på rørenes tilstand 

Dersom vann- og avløpsrørene i bygget er mer enn 30-40 år gamle, bør du vurdere rørfornying eller komplett utskiftning. En vanlig misforståelse er at alle vann- og avløpsrør som går til og fra boligen er kommunens ansvar, men dette stemmer ikke. Dersom det skulle oppstå en vannlekkasje eller tette rør i en boenhet, er det gårdeier som har det økonomiske ansvaret. 

Les også: Unngå vannskader

6. Vurder oppussing av boenheter

Når du skal leie ut boenheter er det viktig at de fremstår mest mulig attraktive for å få gode leiepriser, og ikke minst gode leietakere. Ikke glem at kundene ofte har de samme preferansene når de skal kjøpe eller leie en leilighet. Derfor vil oppussing av gamle og slitte boenheter ofte være hensiktsmessig ved utleie. En nyoppusset eller totalrenovert boenhet er selvsagt attraktivt for mange, og interessen for den vil sannsynligvis øke. 

Les også: Oppussing av bad: Derfor bør du velge RECO til å pusse opp badet

RECO kan stille med erfarne og dyktige fagfolk 

Er tiden moden for å pusse opp boenheter i din bygård eller har du behov for innvendig tømrerarbeid? Da er faglærte og erfarne håndverkere gode å ha. Som en totalleverandør av bygg- og tømrertjenester, kan vi hjelpe deg med alt fra oppussing og totalrenovering til fasadeendringer. I tillegg har vi faste samarbeidspartnere på de fagområder vi selv ikke tilbyr, som rørlegger- og elektrikertjenester. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring!