Her er en oversikt over klimaendringene som vil få konsekvenser i Norge framover, dersom utslippene ikke kuttes raskt og betydelig.

  • Det blir varmere – hele 4,5°C (størst økning i Nord-Norge samt i innlandet)
  • Det blir våtere – hele 18 prosent, tilsvarende 100 000 milliarder melkekartonger nedbør
  • Styrtregnet blir kraftigere og vi vil få dobbelt så mange dager med kraftig regn
  • Regnflommene blir større og kommer oftere (opptil 60 prosent økning i vassdrag som i dag domineres av regnflom
  • Snøsesongen blir kortere, 3–4 måneder kortere i nord, 2–3 måneder kortere i midt-Norge og på Vestlandet, og 1–2 måneder kortere på Østlandet)
  • Isbreene blir færre og mindre
  • Havnivået stiger – 15 til 55 cm, avhengig av sted
  • Det blir økt fare både for jord-, flom- og sørpeskred – og i noen grad steinsprang

Tall og fakta her er for år 2100, og hentet fra rapporten «Klima i Norge 2100». Les mer på miljøstatus.no