Mye nedbør og en økende kulde i vinterhalvåret gjør at fukt siver inn i hus og hjem. Fuktskader er en av de vanligste skadeårsakene i norske hjem, og kjelleren er spesielt utsatt. Heldigvis er det mye du kan gjøre selv, som å kontrollere kjellerens tilstand og rette opp i visse mangler. 

kjeller

Her gir vi deg en veiledning på hvordan du kan sikre et godt innemiljø i hele kjelleren, med gode tiltak til skadeforebygging.

Forebygg fukt i kjellerveggen

Lekkasje i grunnmur og kjellervegger skyldes manglende eller dårlig drenering rundt huset over lenger tid. Sammen med frost, kan frostsprengning og oppsprekking av murveggene forekomme og forårsake ytterligere lekkasje inn i kjellerkonstruksjonen. Vannet i grunnen kan igjen bli absorbert i kjellervegger, og gi hele boligen et fuktig innemiljø.

  • Kontroller at kjellerveggen er godt drenert på utsiden. Et typisk tegn på dårlig utvendig drenering er fuktighet i kjelleren, for eksempel i form av fuktutslag på murveggen og murgulvet, samt maling som flasser. Lukten av mugg er også et tegn.
  • Kontakt fagfolk for sjekk av drenskum og drensledning rundt huset. Tette drensrør øker faren for fuktinntrenging, og i verste fall oversvømmelse i kjelleren ved mye nedbør. Ofte er spyling og rensing av drensledninger tilstrekkelig. Er rørene dårlige, derimot, må det legges ny drensledning. Husk at fuktighet kan absorberes i gulvet og kreve at dreneringen under gulvet må utbedres. Det er et omfattende tiltak som vil kunne medføre en helt ny gulvkonstruksjon.
  • Sørg for fornuftig beplantning og utforming av hage og terreng for god drenering. Planter med lange røtter, og sand, kan tette dreneringen rundt huset og bør derfor plasseres et godt stykke unna husveggen. 

Forebygg fukt i kjellergulvet

Har det forekommet lekkasje i kjellerkonstruksjonen, vil vannet i grunnen kunne absorberes i kjellergulv utover bare i vegger. Et betonggulv som holder på vann vil kunne avgi fuktig luft. En tett dampsperre kan forhindre at luftfuktigheten trekker opp i tregulv. 

  • Kontroller oppbygningen og tilstanden på kjellergulvet eller gulv som står på grunn. Sjekk tegninger av gulvkonstruksjonen, eller ta en stikkprøve på et egnet sted i gulvet.
  • Se til at det finnes en dampsperresjikt under tregulv eller parkett, for eksempel i form av en tett og solid plastfolie. Sjiktet hindrer at fuktig luft absorberes i gulvet.
  • Dersom fuktighet går inn i gulvet fra grunnen under (kapillærsug), kan det bli nødvendig med utbedring av dreneringen under gulvet.

Forebygg fukt i krypkjelleren

Fuktig luft i krypkjelleren kan tillate oppblomstring av mugg og råtesopp. Det kan også forårsake råteskader på bærende konstruksjoner. Luftlekkasjer fra en fuktig krypkjeller kan dessuten trekke opp i resten av huset og gi fuktskader.

  • Sørg for god gjennomlufting av krypkjelleren med ventiler og åpninger i hver ende av kjelleren.
  • Fjern alt av organisk materiale som for eksempel plankebiter, søppel eller skrot.
  • Dekk gjerne bakken med en fuktsperre, for eksempel i form av en solid plastfolie.