Dører og vinduer er sårbare punkter for klimapåkjenning. Med økt nedbør er det viktig å sørge for at vann ikke trenger inn og forårsaker skader på huset.

Sjekk beslaget under vinduene

For å unngå at regnvann trenger inn i ytterveggen, må beslaget under vinduet (sålbenkbeslaget) ha riktig vinkel og utførelse. Mange får skader i ytterveggen på grunn av utette beslag under og rundt vinduer.

  • Sjekk at beslaget under vinduet heller utover og stikker oppunder vinduskarmen og bak kledningen.
  • Dersom beslaget har feil vinkel (minimum fall 1:5 ut fra veggen/vinduet) eller virker utett, ta kontakt med blikkenslager eller byggmester for å se på muligheter for å forbedre eller reparere beslaget.

Åpne vinduene og sjekk tettlistene

Dårlige tettelister og åpne-/lukkemekanismer øker sjansen for at vannet trenger inn i dør- eller vindusrammen, så ta deg tid til å sjekke tilstanden på vinduer og dører.

  • Åpne vinduet og se nøye på tettelistene (gummilister). Er de slitte eller morkne bør de skiftes.
  • Sjekk også åpne-/lukkemekanismene. Får du lukket vinduer og dører ordentlig? Hvis ikke, prøv å finne årsaken. Har vinduet eller døren ”slått seg”? Kontakt eventuelt fagfolk for å finne problemet og løsningen.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/