Klimaendringene fører til økt nedbør i form av regn, men i enkelte områder også mer og våtere snø. Her er noen tips til hva du bør gjøre for å vedlikeholde taket så det tåler klimabelastningene.

Fjern løv og sand fra tak og takrenner

Oppsamlet løv og annet rusk fører til at taktekningen (takstein, shingel osv.) holder mer på fuktighet, noe som øker begroingen av for eksempel mose og lav. Det gjør også at takrennene blir tettere og at nedbøren finner nye veier, noe som kan skade andre bygningsdeler. Mye løv og smuss på taket kan også dekke over andre større problemer, som for eksempel steder med lekkasje.

 • Ta deg en tur på taket og fjern løv, sand og annet rusk fra både tak og takrennene.
 • Bruk hendene eller en liten feiekost.
 • Husk sikring med sele og tau.

Sjekk at taktekningen er tett og sitter som den skal

Manglende takstein, hull i tekning og ødelagte overganger og fuger kan føre til lekkasjer, så sjekk at alt står bra til på taket før høsten setter inn! Høstvind og ekstremvær kan føre til at takstein og annen taktekning kan løsne og blåse av.

 • Kontroller at tilstanden til taksteinen, asfaltmembranen eller annen taktekning er god. Løse deler og slitte materialer er tegn på dårlig tilstand.

Kontroller røroppstikkene

Utette overganger kan føre til at vann kommer inn i takkonstruksjonen, noe som kan gi fuktskader.

 • Kontroller gjennomføringer (røroppstikk og lignende) i taket og tett eventuelle utettheter rundt gjennomføringene.
 • Det kan være nok å se etter utettheter, men ta gjerne med en syl, kniv eller lignende redskap og «pirk litt borti» for å sjekke at mansjettene sitter godt på underlaget.
 • Dersom du finner ut at det er utettheter, eller har mistanke om utettheter og ikke selv kan utføre eventuelle tettearbeider, bør du kontakte en byggmester, taktekker eller lignende for å få reparert skadene.

Sjekk beslaget rundt skorsteinen

Oppstår det lekkasje i overgangen mellom beslag og skorstein, kan det føre til skader på takkonstruksjonen og skorsteinen, noe som kan gi svært kostbare følgeskader.

 • Kontroller spesielt beslaget rundt skorsteinen, samt festepunktene på taket. Dette kan du gjøre ved å pirke borti beslaget og festepunktene ved hjelp av en kniv, syl eller lignende.

Flatt tak? Sjekk at slukene ikke er tildekket

Flate tak har vanligvis innvendige taknedløp, og det er viktig å holde disse åpne for å unngå at taket fyller seg med vann. Tette nedløp kan føre til at vannet finner veien inn i tak-konstruksjonen.

 • Sjekk slukene jevnlig, spesielt om høsten.
 • Fjern løv og annet rusk og rask.
 • Sjekk at slukene ligger i de laveste områdene på taket og at taket har godt fall, slik at det ikke blir liggende vanndammer der. Bruk gjerne en klinkekule eller noe annet som triller lett dersom du er i tvil om fallforholdene på taket.
 • Er fallforholdene feil, er reparasjon av dette et større tiltak. For å unngå skader er det derfor helt avgjørende at takbelegget er tett.

Unngå tak-kollaps. Fjern snø og is på taket

Tak-kollapser om vinteren skyldes at husets bæresystem er i dårlig stand eller at huset påføres for stor vektbelastning. Store istapper og issvuller som faller ned kan gi store skader og slite kraftig på takrenner og øvrige deler av taket.

 • Fjern alltid snø og is på taket for å redusere risikoen for nedfall, mekaniske skader og tak-kollaps.

Store istapper fra taket? Sjekk isolasjonen

På hus med dårlig isolerte tak og på hus der inneluften lekker ut i taket, vil snøen på taket smelte og danne is på taket og i takrenner. Smeltevannet renner ned til overgangen mellom tak og yttervegg og danner istapper når det er minusgrader. Isen ødelegger ofte takrenner og taknedløp, noe som gir lekkasjer og konsentrert fuktbelastning på fasader og andre bygningsdeler.

 • Undersøk isolasjonen i taket og utførelsen av innvendig tetting.
 • Dette er en krevende kontroll der du kanskje må åpne konstruksjoner for å undersøke. Er du ikke kyndig selv, få fagfolk til å gjøre jobben for deg.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/