Klimaendringene gjør det enda viktigere å sørge for at husets fasade tåler påkjenninger fra vær og vind.

Kontroller at det er nok lufting bak ytterveggskledningen

Panelet på utsiden av ytterveggen skal ha et luftesjikt på baksiden. Dårlig lufting bak ytterkledning gjør at den har vanskeligere for å tørke etter nedbørspåkjenning, noe som øker risikoen for at treverket råtner. Bak kledningen bør det være mellom 2 og 5 cm lufting, avhengig av hvor værutsatt veggen er. Hvordan luftingen på ditt hus er konstruert, kan du finne ut av ved å gjøre følgende:

 • Prøv å se opp under kledningen fra undersiden. Bruk gjerne en lommelykt og et speil for å se bak kledningen.
 • Sjekk at det er et luftesjikt med tilstrekkelig tykkelse kontinuerlig oppover veggen fra bunn til topp.
 • Kontakt eventuelt fagfolk for å få hjelp dersom du har mistanke om at oppbyggingen av veggen ikke er tilfredsstillende.

Sjekk isoleringen og dampsperren på ytterveggen

Det kan være lurt å undersøke oppbyggingen av ytterveggen i forhold til isolering og plassering av dampsperre (plastfolie). Minimum ¾ av isolasjonens tykkelse bør være plassert på utsiden (den kalde siden) av dampsperren.

 • Se om du har oppdaterte tegninger over ytterveggen som viser isolering og dampsperre.
 • Få fagfolk til å sjekke ved å gjøre et lokalt inngrep – eller benytt sjansen til å sjekke dette ved ombygging.

Se etter malingsavskalling på trefasaden

En dårlig vedlikeholdt ytterkledning forfaller fortere og gir mindre beskyttelse til de indre delene av veggen. Små fuktskader kan fort lede til store problemer med mugg og råte.

 • Se etter malingsavskalling, morkent treverk eller misfarging.
 • Sjekk om det er mulig å finne årsaken. Kan det skyldes manglende beslag, skader i takrenner eller taknedløp?
 • Er tilstanden på ytterkledningen dårlig, kan det være på tide å bytte den ut. Da bør du også vurdere å etterisolere utvendig før du legger på ny kledning. Dette vil også kunne gi en energiøkonomisk effekt

Sørg for at det ikke ligger snø inntil ytterveggen når det blir varmere i været

Hvis snøen ligger inntil ytterkledningen i lengre perioder på ettervinteren, kan det oppstå råte fordi kledningen er våt over lengre tid.

 • Fjern snøen som ligger inntil ytterveggen på ettervinteren.

Se etter sprekker og skader i murfasaden

Sprekker og skader i murfasaden vil øke risikoen for vanninntrenging, spesielt i fuger og overganger. Du kan også oppleve utfordringer i form av frostsprengning på grunn av økt hyppighet av frysing og tining.

 • Se etter sprekker, fuktutslag og pussavskallinger.
 • Se etter begroing og misfarging.
 • Tetting, rensing og eventuell utskifting til frostbestandige materialer er aktuelle tiltak.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/