Vedlikehold i borettslag

Sitter du i styret i ditt borettslag? Har du fått et stort nøkkelknippe og lurer på hva din rolle innebærer? Det kan være greit å vite litt om ansvaret du og dine styremedlemmer har. Et godt vedlikeholdt borettslag byr på færre problemer for andelseierne, samtidig som det gir trygghet og øker totalverdien på bygget. Vi har samlet noen gode tips til hvordan ansvaret for vedlikehold i borettslaget bør fordeles og utføres.

Du trenger ikke være like lidenskapelig opptatt av vedlikehold av borettslag som Roy Narvestad, men det er en fordel å vite litt om hva som skal til for å holde ting i orden. Husk at det som regel er lettere å forebygge enn å reparere skader.

 

Hvem har ansvaret for hva?

Det enkle svaret er at andelseier har ansvaret for vedlikehold av det innvendige i boligen, mens styret har ansvar for forvaltning av selve bygningsmassen – som blant annet innebærer å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussings- og vedlikeholdsarbeid. I ulike borettslag kan det være spesielle regler, så sjekk alltid vedtektene som gjelder der du bor.

Du som sitter i styret har altså ansvar for alle fellesområder, dette inkluderer selve bygningen, etasjeskiller og bærende konstruksjoner, trappeoppganger, fasaden og utvendige områder. Det er også styrets ansvar å vedlikeholde felles rør, ledninger og eventuelt andre installasjoner som går gjennom bygningen.

 

Hvordan ivareta ansvaret?

Mange borettslag har en vaktmesterordning, men ikke alle. Hvis dere ikke har en slik ordning i bygget er det viktig å ta ansvar for å få tingene gjort. Man må for eksempel sjekke at takrennene er frie for blader og annet smuss, og at takvannet får rent av, slik at det ikke oppstår lekkasjer. Det er også viktig å inspisere rør og ledninger og skru av utevannet før det blir frost. Husk å sjekke loft og kjeller for fukt eller andre skader.

 

Les mer: Unngå vannskader

En god løsning er å fordele oppgavene i styret, og ha ansvar for ulike områder. Det kan også være lurt å velge seg ut et firma som man jevnlig bruker til hjelp med vedlikehold, slik at det blir enkelt å ha oversikt over hva som er tatt hånd om og ikke.

 

Hva må gjøres?

I tillegg til å ha det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet av fellesområdene, har styret ansvaret for at jobben blir gjort. Det er viktig at styret bruker håndverkere og leverandører som kan faget, og kan dokumentere at jobben er gjort ordentlig. 

I et borettslag dukker det opp alt fra små til store jobber, ting som haster og ting som kan vente. Det er vanlig med et årlig møte – en generalforsamling – hvor andelseierne sammen med styret bestemmer hva som skal prioriteres når det kommer til vedlikehold. Kanskje er det på tide med større oppgraderinger, som maling av fasaden eller oppussing av oppgangen? Hvis det er mer akutte ting, som for eksempel en vannlekkasje, må styret ta ansvar og bestemme hvordan det skal utbedres.

 

Få oversikt over hva vi kan hjelpe deg med her.

 

Få kontroll på vannet

Vann er en av de vanligste årsakene til skader i et borettslag. Derfor er det fint å ha gode rutiner for vedlikehold av rør og vannanlegg. Vi har laget en liste som kan hjelpe deg på vei. 

  1. Sjekk varmtvannsberedere jevnlig og reparer eventuelle feil.
  2. Kontroller sprinkleranlegg.
  3. Bestill jevnlig kontroll av varmepumpe.
  4. Lag et enkelt system for innmelding om vannlekkasjer i boenhetene samt andre skader som kan påvirke resten av bygget.
  5. Husk å dokumentere eventuell service.

Ta kontakt raskt om uhellet skulle være ute.

Bruk dyktige fagfolk

Det er altså et ganske stort ansvar som følger med styret i et borettslag. Husk at det alltid er lettere å forebygge enn å reparere. Få hjelp av erfarne fagfolk, slik at jobben blir gjort ordentlig. Uansett hva du trenger hjelp med eller lurer på er det bare å ta kontakt. Vi hjelper deg med det du har behov for – akkurat når du trenger oss.