Når saneringsarbeidet blir startet tidlig har man mulighet til å begrense skaden, stoppe muggsopp veksten og bidra til å holde de økonomiske konsekvensene så lave som mulig. Skadede materialer blir fjernet og bygningskonstruksjoner tørkes.

Våre fuktteknikere vil så raskt som mulig iverksette nødvendige tiltak, fjerne vann, sette på tørk og kartlegge skadeomfang med nøyaktige fuktmålinger ved hjelp av spesialutstyr.

Tørkeprosessen vil bli fulgt opp av fuktteknikeren og det er ikke uvanlig at tørkeprosessen tar flere uker. Forsikringstaker vil bli godt informert igjennom hele prosessen.

Etter at tørkeprosessen er ferdig utført, kan gjenoppbygging tilbake til opprinnelig stand begynne. Vi har håndverkere som kan utføre denne jobben.