Lokale samlinger på hver avdeling

Som et ledd i RECO sin strategi for 2025 er det gjennomført et møte med alle 20 avdelinger i hele Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør i løpet av første kvartal i 2022. Dette er en fin arena å bli kjent med hverandre på, og det er viktig for daglig leder å få hilse på alle medarbeidere i RECO. Noe av det viktigste med disse samlingene er å bli bedre kjent med hverandre, spise lunsj sammen og ta en kopp kaffe. Dette senker skuldrene og bidrar til et godt arbeidsmiljø i hele selskapet.

Deretter har målet vært å sette agendaen for 2022, og da spesielt med tanke på vår visjon om «Null varig skade».

Det er viktig for RECO at alle kommer like hele hjem fra jobb som da de kom på jobb. You are a «STAR» er et viktig slagord for oss. Stopp, Tenk, Analyser, Risiko. Det vil si en Sikker Jobb Analyse (SJA) i praksis. Alle fyller ut SJA på nettbrettet ved behov.

I tillegg til SJA har det vært snakket om HMS hendelser og hvordan erfaringene skal deles i hele landet. HMS Håndbok på nettbrettet, samt risikovurderingen i RECO ble diskutert og tips til forbedringer ble mottatt fra engasjerte medarbeidere. Som en felles oppsummering ble det laget en egen HMS plakat som er delt med samtlige medarbeidere for økt fokus på typiske risikomomenter i vår bransje.

Ut over det som går direkte på sikkerhet har vi også fokusert på Visjon og Verdier. Kundemøte og hvor viktig førsteinntrykket er. Evner vi å sette oss i kundens stol? Vi skal levere kundeservice i verdensklasse! Arbeidsglede har også vært på agendaen. «Train your people so they can leave, treat them as they do not want to». Alle våre medarbeidere er ønsket i bransjen. Det er vi stolt over.

Takk til alle for den flotte innsatsen dere gjør for å skape et fantastisk brand i markedet der vår visjon er «Det trygge valget!»