Som et ledd i RECO sin strategi for 2020 er det gjennomført et møte med alle 19 avdelinger i hele Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Dette er en fin arena å bli kjent med hverandre på, og det er viktig for daglig leder å få hilse på alle medarbeidere i RECO. Det viktigste har vært å spise frokost sammen og ta en kopp kaffe, for på den måten å bli litt bedre kjent.

Deretter har målet vært å sette agendaen for 2020, og da spesielt med tanke på vår visjon om «Null varig skade».

Det er viktig for RECO at alle kommer like hele hjem fra jobb som da de kom på jobb. You are a «STAR» er et viktig slagord for oss. Stopp, Tenk, Analyser, Risiko. Det vil si en Sikker Jobb Analyse (SJA) i praksis. Alle fyller ut SJA på nettbrettet ved behov.

I tillegg til SJA har det vært snakket om HMS hendelser og hvordan erfaringene skal deles i hele landet. HMS Håndbok på nettbrettet, samt risikovurderingen i RECO ble diskutert og tips til forbedringer ble mottatt fra engasjerte medarbeidere. I tillegg ble EcoOnline gjennomgått og installert hos samtlige.

Ut over det som går direkte på sikkerhet har vi også fokusert på Visjon og Verdier. Kundemøtet og hvor viktig førsteinntrykket er. Evner vi å sette oss i kundens stol? Vi skal levere kundeservice i verdensklasse! Arbeidsglede har også vært på agendaen. «Train tou people so they can leave, treat them as they do not want to». Alle våre medarbeidere er ønsket i bransjen. Det er vi stolt over. Takk til alle for den flotte innsatsen dere gjør for å skape «Trygghet når uhellet er ute» for forsikringskunden hver dag 365 dager i året, over hele landet. Det gir mening og er selve fundamentet i RECO sin visjon. Vi er menneskeorientert og bryr oss.