JM Hansen Eiendom er et eiendomsselskap i Tromsø som eier og utvikler næringslokaler og boliger. I skrivende stund forvalter de 12 000 kvadratmeter med næringseiendom, samt et boligprosjekt på 33 leiligheter, fordelt over Tromsø-området og Svalbard. Dette innebærer mye område som skal vedlikeholdes. Dette arbeidet er det RECO som står for. 

– Vi bruker RECO til daglig vedlikehold av bygningene våre. I løpet av en måned er det alltid flere ting som skal gjøres, små vedlikeholdsjobber og reparasjoner. Akkurat nå er det sikkert fem forskjellige oppgaver de skal løse på byggene våre. På snekring og løsningsorientering og litt standardiserte prosjekter, er RECO blant de beste, sier Steinar Aarberg, økonomisjef i JM Hansen Eiendom. 

Den foretrukne leverandøren

Det er cirka fem år siden eiendomsselskapet først tok kontakt med RECO, og siden den gang har det blitt oppdrag på oppdrag. Aarberg trekker frem god kommunikasjon, forutsigbare priser og pålitelig fremdrift som de viktigste komponentene for det langvarige samarbeidet. 

– Det er viktig at våre prosjekter styres på en god måte, at man holder de prisene man har budsjettert med, og at man vet hva man får. Vi har jobbet med RECO i fem år nå, og dialogen er blitt tettere og informasjonsflyten bedre, det er veldig viktig for oss. Det er godt å kjenne hverandre litt, sier Aarberg. 

Slik har det gått til at RECO er blitt JM Hansen Eiendoms foretrukne leverandør av alt som har med tømrerarbeid å gjøre, og den de alltid kontakter når stort og smått må repareres. Også ærligheten han har fått fra RECO, blir trukket frem som et stort pluss for Aarberg. 

– Det var et prosjekt vi ønsket å bruke RECO til, men de var helt ærlige om at de aldri hadde levert noe lignende før, og at det var litt utenfor deres komfortsone. Det er veldig fint med slik ærlighet i bransjen, for det styrker bare forholdet og gjør at vi stoler desto mer på dem til neste prosjekt. Vår relasjon har bygd seg sterkere og sterkere, som gjør at vi ønsker å bruke dem mer, forteller Aarberg. 

RECOs største oppdrag

I 2022 ønsket de å ta samarbeidet et steg videre, og involverte RECO i et av sine største prosjekter hittil. Det var et renovering- og ombyggingsprosjekt for en ny leietaker. Prosjektet gikk over 8 måneder, og var det største oppdraget i RECOs historie. RECO sto for tømring og maling av hele bygget, en bestilling som lå på hele 8 millioner kroner. 

– Det var stort for både oss og RECO. Det var nok en tøff runde for dem, men de leverte bra. Jeg tror det var en læreprosess for alle involverte, sier Aarberg. 

For at store og små prosjekter skal komme i havn, er det viktig med kompetente og handlekraftige tømrere, og det er det ifølge Aarberg ikke mangel på i RECO:

– For min del er det ofte lettere å snakke direkte med en tømrer når jeg er på stedet, kontra å gå gjennom det ekstra leddet som er å snakke med prosjektleder. Vi har god kommunikasjon med alle tømrerne deres. De er hyggelige, løsningsorienterte og flinke til å ta raske avgjørelser. 

– RECO er de aller flinkeste på miljø og HMS

Blant verdiene til JM Hansen Eiendom er bærekraft, integritet og innovasjon. De setter krav til sine leverandører om avfallssortering, gjenbruk der det er mulig og ryddige byggeplasser, samt sikkerhet på arbeidsplassen. Deres profil stemmer godt overens med RECO sin.

– Miljø og HMS er noe RECO faktisk er de aller flinkeste på. Det er bra for vår del, og for samfunnet generelt, som gangnes av at vi bruker ting om igjen, sier Aarberg.  

Kjetil Sørensen, avdelingsleder i RECO, har følgende å si om deres rolle: 

– Vi forsøker å effektuere alle inngående oppdrag fra JM Hansen Eiendom så raskt det lar seg gjøre uten at det går ut over sikkerhet, kvalitet eller utførelse, med fokus på minst mulig ulempe for deres leietakere. Samarbeidet er utmerket.

Fem fornøyde år

Etter fem års godt samarbeid, er det gode grunner til å tenke at dette skal fortsette i mange år fremover. Her er Steinar Aarberg ikke i tvil: 

– RECO er en god samarbeidspartner som vi kan stole på. De har konkurransedyktige priser, og leverer alltid etter avtalt tid. RECO vet hvordan vi ønsker å jobbe, og vi fungerer veldig bra sammen. Så lenge samarbeidet er så godt som det er, har vi ingen grunn til å endre på noe.