Dette er RECO sin tydelige visjon når vi arbeider med forsikringssaker på vegne av våre avtalepartnere. Vi vil at kundene skal føle seg meget godt ivaretatt når RECO kommer for å hjelpe. Da handler det om å ha dyktige medarbeidere som opplever mestringsfølelse og glede i jobben sin, og som er glad i mennesker.

RECO har snakket med to av våre medarbeidere som tilhører avdelingen vår i Møre og Romsdal. Det er Runar Gjøsund og Martin Jarle Nedregotten Berg som begge er tømrere. Runar har vært med i RECO i mange år, mens Martin er nettopp ferdig i læren og har kort fartstid i RECO. De skryter begge av den store endringen som er gjort på avdelingen, og som begge tydelig merker effekten av.

Arbeidet som tømrer i RECO er variert og spennende. Man kommer borti mye som man ikke lærer på skolebenken sier Runar, og da er det godt å ha litt erfaring. I RECO er vi løsningsorienterte, men vi skal samtidig sørge for riktig, og ikke minst god kvalitet uansett. Her tar vi ingen snarveier.

I RECO overfører vi kompetanse gjennom å sette sammen en mentor eller fadder med en som er ny i bransjen. Martin har jobbet som tømrer i flere år, men har da jobbet på byggeplass og utført mye rutinemessig arbeid. Her i RECO er ikke en dag lik, sier Martin. Noen dager river en, andre dager bygger en opp igjen. Noen dager vasker en og rydder, andre dager monteres kjøkken. Noen ganger jobber en på forsikringsskader, andre ganger direkte for privatpersoner eller eiendomsbesittere. Det gjør at jobben i RECO ikke oppleves som ensformig og kjedelig, men variert og utfordrende.

Lærekurven kan oppleves bratt til tider, og nettopp derfor er det godt å jobbe sammen med en dyktig mentor som Runar. Det gjør at jeg opplever mestringsfølelse og glede i jobben. Vi har det trivelig sammen og selvtilliten til å gjøre jobber på egenhånd stiger for hver dag som går.

Det er ikke til å stikke under en stol at kompetansen flyter andre veien også, spesielt innen digitalisering, ler Runar. Nettbrettet brukes hver dag til HMS og dokumentasjon av kvalitet og framdrift. Det kan være utfordrende å komme i gang, og da er det bra å ha en yngre « mentor» på IT. Sammen er vi dynamitt ler de to!

Runar og Martin trekker også fram fordelen ved å ha tett dialog med sine prosjektledere som er involvert og kjenner prosjektene godt. Det gir en enklere hverdag for dem som utførende, de føler seg involvert og kunden opplever god fremdrift. Da er det duket for en god dag på jobb!

Både Runar og Martin oppfordrer flere tømrere til å vurdere RECO som en potensiell arbeidsgiver. Ut over det rent faglige er det samholdet som betyr mye. RECO ligger også langt framme med tanke på digitalisering. Alt dette gjør RECO til en moderne og tidsriktig arbeidsplass.