Onsdag 18. mars 2020 arrangerer SINTEF og Mycoteam Nasjonalt fuktseminar på Meet Ullevaal i Oslo. Det faglige innholdet vil omfatte både aktuelle, faglige utfordringer med fukt i nybygg og håndtering av fuktskader i eksisterende bygninger.

Program

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.10 Introduksjon og velkommen. Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam

09.10 –09.40 Clarion The Hub – Åpningsmarerittet. Frank-Roe Vasseng, Nordic Choice Hotels

09.40 – 10.10 Risikokommunikasjon ved vannskader – Hva bør man si, til hvem og hvordan? N.N.

10.10 – 10.40 Saneringsbransjens virkelighet – Vil NS 3515 virkelig hjelpe oss? Sigurdur Ingvarsson, fagleder Fukt, Polygon

10.40 – 11.10 Mingling og pause

11.10 – 11.40 200 år med fuktproblemer – klok av skade? Hva har skjedd og hvorfor? Hva kan vi si om fremtidens fuktskader? Mari Sand Austigard, Mycoteam

11.40 – 12.00 Fuktskader i bygninger – Plan for innhenting av kunnskap. N.N, DiBK

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.35 Fuktsikker byggeprosess ved nybygging og ombygging. Finnes det EN løsning? Ny standard og revidert anvisning. Trond Bøhlerengen, SINTEF

13.35 – 14.05 Fuktutfordringer i nybygg. Hvordan løser Skanska det? Erfaringer og videre utvikling? Ole Mangor-Jensen, Skanska

14.05 – 14.35 Fuktsikring av nybygg i massivtre. Konkrete problemer og praktiske løsninger. Kristine Nore, Splitcon

14.35 – 14.55 Pause og mingling

14.55 – 15.30 Fukt og mugg. Ny kunnskap om et gammelt problem. Trygve Devold Kjellsen, Mycoteam

15.30 – 16.00 Radonsperre og fuktsperre i gulv. Fuktproblematikk og utfordringer med dagens løsninger. Kristin Elvebakk, SINTEF

16.00 – 16.05 Avslutning. Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam