Over tid har RECO jobbet med å skape en prestasjonskultur i selskapet. Her er et flott eksempel fra vår avdeling i Trøndelag hvor de har satt sammen en ordsky som beskriver hverdagen i RECO.

Vi bygger sten for sten hver dag med tanke på å bli den arbeidsgiveren folk i bransjen har mest lyst til å være ansatt hos.

Over tid etableres et brand og ryktet går. Vi fremsnakker hverandre og selskapet ovenfor våre kollegaer i andre selskaper og våre kunder.

Vi er ISO9001 sertifisert og har derfor kontinuerlig forbedring i ryggmargen. Hver dag er vi hos våre kunder, for nettopp å prestere og skape kunder som er fan av oss 🙂