Dette har vi jobbet med lenge sier daglig leder i RECO, Tore Kyvik, og det er en stor glede å ha sertifiseringen på plass. RECO har satt bærekraft på agendaen for den videre utviklingen med klare tiltak.

Samtlige avdelinger fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, spisser nå blyanten med tanke på å levere så miljøvennlig som overhode mulig. For oss handler det mye om god prosjektplanlegging og optimal logistikk. For oss betyr god bærekraft blant annet den kilometeren som aldri ble kjørt, fordi vi planla riktig fra starten av.

I tillegg har vi en tydelig digital strategi der samtlige medarbeidere blir involvert og skal oppleve mestringsfølelse. Ikke alle i RECO er født med nettbrett i hånden (Digital natives), men ingen er for gamle til å lære.

RECO dekker hele verdikjeden innen riving, tørking og gjenoppbygging. Vi vet hvordan vi skal bruke riktig tørkemetode for å unngå å rive mer enn nødvendig. Vi vet hvordan vi skal bevare og beskytte verdier. Dette bidrar hver dag til god bærekraft. Den veggen som ikke rives, og de materialene som da heller ikke bestilles, er også god bærekraft i det lange løp. Derfor utdanner vi våre dyktige medarbeidere innen riktig bruk av kjemi og riktig bruk av tørkemetode løpende.

Vi gleder oss til å bli enda bedre innen dette området og vi er også inne i et spennende løp med det Europeiske miljøsertifiseringsorganet EcoVadis der vi utfordres på dette temaet. RECO skal være en foretrukken partner innen forsikring, avslutter Tore Kyvik. Vi vet bærekraft vil stå på agendaen i lang tid! Det er ingen grunn til å vente.