Å levere kvalitet er selve ryggraden i vårt selskap, sier daglig leder Tore Kyvik. Det er derfor en stor glede at dette arbeidet nå viser seg gjennom en godkjent ISO9001 sertifisering. Vi har hatt temaet på agendaen i lang tid og jobber hver dag med hvordan vi kan bedre kvaliteten i vår produksjon.

Samtlige av våre medarbeidere har nettbrett og jobber med god dokumentasjon hver dag i form av bilder som tas i følgende etapper i produksjonen: før, under og etter (ferdig). Dette gir et godt grunnlag for status, eventuelle endringer og ferdig dokumentasjon. I tillegg benytter vi sjekklister på digital plattform. God dokumentasjon skal inngå i den daglige jobben og samtlige av våre medarbeidere opplever god mestringsfølelse rundt dette. Vi vektlegger enkelhet og tilgjengelighet. Alle skal være med.

Et kvalitetssystem som svært få bruker til daglig i produksjonen har lite for seg, sier Tore Kyvik.

Avvik og reklamasjoner vil oppstå fra tid til annen, og da handler alt om responstid og god kommunikasjon slik at kunden føler seg godt ivaretatt. Vi jobber kontinuerlig med å heve kvaliteten i vår produksjon. Alle involverte partner i en skadesak eller et vanlig byggeprosjekt er tjent med at RECO gjør det «Riktig første gang»!