Gjennom vår innsats for å skape trygghet når uhellet er ute i forbindelse med forsikringsskader finner vi en form for samfølelse med andre organisasjoner som jobber med det å redde verdier og liv! Derfor gir det mening å støtte Redningsselskapet som er avhengig av støtte fra ulike kilder for å kunne utvikle sine tjenester til fellesskapets beste.

RECO takker derfor Redningsselselskapet for det flotte livreddende arbeidet de gjør, basert på frivillig innsats. Et eksempel til etterfølgelse for oss alle.