RECO ønsker alltid å gå i bresjen for innovasjon, kundeservice og bærekraft. Takket være vårt samarbeid med sensorfirmaet TEK-Zence, krysser vi av på alle disse boksene, samtidig som vi gjør arbeidshverdagen enklere for våre medarbeidere.

 

Se for deg at du har en fuktskade i hjemmet ditt. Det kan være en utvendig drenering eller en lekkasje som kan ha pågått over lengre tid. Uavhengig om bygget er i tre eller betong, må det tørkes og saneres.

Vanligvis vil en prosjektleder komme på besøk flere ganger for å måle fuktnivået i boligen din. Avfuktere, varmeovner og vifter må arbeide over lengre tid. Noe luft må suges ut, mens varmen må opp. Dette sluker strøm, tid og går på bekostning av kundens velvære. Ikke minst kan det være negativt for miljøet om noen fra forsikringsselskapet skal komme på befaring til enhver tid, kun for å snu i døren om fuktprosenten fortsatt er for høy. Ved bruk av TEK-Zences fjernavlesere og smartkontakter, kan denne prosessen betraktelig forkortes. 

Les også: Reddet gammelt hus fra massive vannskader

– RECO var forut for sin tid

– Helt siden vi inngikk et samarbeid i slutten av 2021, har RECO vært landets flinkeste saneringsfirma til å bruke fjernavlesning. De har vært forut for sin tid, og skjønte tidlig at dette kom til å bli et krav fra forsikringsselskapene. Både på grunn av bærekraft og for at man bedre skal kunne dokumentere tørkeoppdraget som blir utført, sier Thomas Andreassen, takstmann og fuktspesialist i TEK-Zence. 

Prosessen innebærer å sette ut et gitt antall batteridrevne sensorer. Eiendommen legges inn i TEK-Zences portal, der man kan overvåke og fjernavlese mengden fukt. Sensorene gir beskjed når man er kommet ned til ønsket nivå. I den sammenheng har TEK-Zence også utviklet en smartkontakt som skrur av alle maskiner automatisk når det ikke lenger er nødvendig å ha dem i bruk. I et bærekraftsperspektiv sparer man energi, og kunden opplever mindre støy.

Les mer om RECOs bærekraftige løsninger her.

Reduserer vårt CO2-utslipp

Som det ble spådd for noen år siden, blir det fra 2024-25 et krav fra forsikringsselskapene at alle tørkeoppdrag skal fjernavleses på denne måten. 

– RECO har vært fremoverlente. Da de begynte å tenke på dette i 2021, var det mange andre selskaper som ikke hadde tenkt tanken om fjernavlesning engang. Nå som det blir et krav, er RECO allerede godt i gang, mens andre blir nødt til å hive seg rundt, sier Andreassen, og fortsetter: 

– Fra å begynne å bruke et nytt system til du er kommet til det nivået du ønsker å ligge på, er en prosess som tar tid. Daglig leder i RECO, Tore Kyvik, forsto at det er omfattende arbeid å integrere dette hos alle avdelinger, så han startet tidlig for å være klar. Generelt sett er RECO det saneringsfirmaet i Norge som har kommet lengst i sitt arbeid med å bruke dette. De har vært fast bestemte på å bruke fjernavlesning på alle sine tørkeoppdrag. Jeg vet ikke om noen andre som har gjort en lignende innsats. 

For RECO betyr dette at vi får vi brukt tiden vår mer fornuftig, med mindre kjøring til og fra prosjekter, og det har hjulpet oss med å redusere vårt CO2-utslipp betraktelig. 

– RECO går foran hva gjelder bærekraft. De tar det på alvor. De kan bevise sin innsats, og vise til konkrete besparelser i CO2-utslipp, legger Andreassen til. 

Tett samarbeid

RECO har samarbeidet tett med TEK-Zence, ikke bare for å implementere systemet i alle avdelinger fra Tromsø til Kristiansand, men i utvikling av produktet og opplæring i hvordan det fungerer. Dette gagner begge selskapene. 

Les også: Langvarig samarbeid med JM Hansen Eiendom

– RECO har vært en god samarbeidspartner. Vi har sparret mye med dem om utvikling, og vært på turne sammen, hvor vi trener opp folk til å bruke TEK-Zence. Og RECO er blitt best i klassen, og de bør være et foretrukket alternativ hos forsikringsselskapene fremfor andre saneringsfirmaer som ikke bruker fjernavlesning. Dette har vært fordelaktig for begge parter, avslutter Andreassen.

RECO og TEK-Zence ute på oppdrag