Dette er RECO sin tydelige visjon når vi arbeider med forsikringssaker på vegne av våre avtalepartnere. Vi vil at kundene skal føle seg meget godt ivaretatt når RECO kommer for å hjelpe. Da handler det om å ha dyktige medarbeidere som opplever mestringsfølelse og glede i jobben sin, og som er glad i mennesker.

RECO har snakket med to av våre medarbeidere som tilhører avdelingen vår på Innlandet. Det er Bjørn-Atle Torstensen og Kristian Lien som begge er prosjektledere. Kristian Lien er tømrer og kommer fra USBL hvor han har jobbet med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Bjørn-Atle Torstensen har også bakgrunn som tømrer. Kommer fra Nordbolig Hamar AS og har jobbet som Byggeleder og prosjektleder.

Begge er relativt nye i RECO, men har allerede funnet seg godt til rette i den lokale kulturen. Det er god stemning og alle har et ønske om å bidra. Da vi søkte til RECO var ett av kriteriene at vi ønsket en hverdag der vi fikk være med ut i selve prosjektene og produsere. Balansen mellom kontorjobb og det å delta i produksjonen ute gir variasjon og arbeidsglede.

Arbeidet som prosjektleder i RECO er variert og spennende. Det stilles tydelig krav til oss sier Bjørn-Atle Torstensen. Vi skal skrive gode rapporter, evne å bygge riktige kalkyler, samt holde oppe motivasjonen til dem som jobber i produksjonen hver dag.

I tillegg til å bidra til en effektiv og god hverdag for våre medarbeidere skal vi også gi kunden en god opplevelse når RECO ringer og kommer på besøk. Da skal kunden oppleve trygghet og føle seg løpende informert om status og framdrift. Det kan være en utfordring i hverdagen sier Kristian Lien, men det er noe som gjør at det aldri blir kjedelig på jobb hos RECO. Ikke en dag er lik.

Både Bjørn-Atle og Kristian trekker fram fordelen ved å ha tett dialog med sitt team på utførende. Vi planlegger uken i Outlook kalender og tenker tilbake på en tid da vi ikke var så digitale som her. Ut over det å være prosjektleder har Bjørn-Atle Torstensen også fått rollen som lokal IT ansvarlig på avdelingen for å kunne gi direkte hjelp i forbindelse med den digitale revolusjone som pågår i RECO. Det er moro når tømrere som har passert 50 år opplever mestringsfølelse på digital plattform og ser nytteverdien, sier Bjørn-Atle.

Noen dager er en med og river, andre dager hjelper en til med å tømre. Noen dager er en med og rengjør. Alt etter hva det måtte være behov for. Noen ganger jobber en på forsikringsskader, andre ganger direkte for privatpersoner eller eiendomsbesittere. Det gjør at jobben i RECO ikke oppleves som ensformig og kjedelig, men variert og utfordrende.

Både Bjørn-Atle og Kristian oppfordrer flere tømrere til å vurdere RECO som en potensiell arbeidsgiver. Ut over det rent faglige er det samholdet som betyr mye. RECO ligger også langt framme med tanke på digitalisering. Alt dette gjør RECO til en moderne og tidsriktig arbeidsplass.