RECO tar grep for å styrke sin satsing i dette området. John Einar Schwanborg som har jobbet i Buskerud tidligere har nå vendt hjem etter snart 1 år i Bodø, som avdelingsleder for RECO.

Der har John Einar bidratt til å styrke avdelingen og fått på plass lokal ledelse som kommer fra Bodø med mye energi og vilje til å lykkes. Det skjer mye i Bodø for tiden og mer skal skje i tiden som kommer. Da er det flott å være i posisjon med dyktige medarbeidere, sier John Einar.

Nå skal John Einar få bidra med sin entusiasme og sitt engasjement til å styrke RECO sin synlighet i denne delen av Norge. Nå er det fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark som står for tur, sier daglig leder i RECO. Vi har dyktige medarbeidere her fra før, men vi trenger å styrke samhandlingen og utnyttelsen av ressursene i dette området hvor avstanden mellom kontorene er relativt beskjedne, sett i norsk målestokk. Dette er noe av hovedgrunnen til at vi gjør denne endringen.

John Einar er allerede i gang med å gjøre seg kjent med RECO sine lokale medarbeidere og etablere kontakter med takstselskaper i området. Vi skal gjøre det vi kan for å levere en kundeservice som skal begeistre, sier han med stor entusiasme.

Vi ønsker alle våre medarbeidere i dette området lykke til med endringene i tiden som kommer, og gleder oss til å følge utviklingen. Dette kommer helt sikkert til å styrke engasjementet og kvaliteten i våre leveranser i dette området, sier Tore Kyvik, som er daglig leder i RECO.