Et nytt samarbeid mellom RECO, Sirken og Sirkla Ressurs AS skal bidra til å ta vare på materialressursene som er igjen etter en byggeprosess, og som kan brukes igjen til et nytt prosjekt. Tilbudet skal gjøre det enda enklere å tenke grønt og velge mer bærekraftige løsninger. 

Geir Øygard og Mats Ketil Feigum under åpningen av Sirken Shop. Foto: Svein Erik Hovland

Selvbetjent container i Kaupanger

15. mars 2024 åpnet Sirken Shop i Kaupanger, en selvbetjent container hvor man leverer og henter ut overskuddsvarer fra byggenæringen. Det er en modell som allerede har fått fotfeste blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim. RECO er stolte over å ta del i etableringen av stasjonen i Kaupanger.

– Det er mange som vegrer seg mot bærekraft, men man kan ikke velge det vekk. Vi kan heller ikke sitte på hvert vårt nes, men vi må tenke sammen. Mye handler om å skape et nettverk i samme bransje, sier Therese Haugland Bondhus, HMSK-ansvarlig i RECO Bygg og Skadeteknikk.

Les også: RECO og TEK-Zence: Et samarbeid med bærekraft i fokus

Samler gjenbruksvarer på ett og samme sted

Det er en vanlig sak i byggebransjen at man sitter igjen med et overskudd av brukbare varer og produkter etter ferdigstilling av et prosjekt. I mange tilfeller både kan og bør disse gjenbrukes. For eksempel kan et tilfelle være at man fjerner flere titalls kvadratmeter med gulv, men bare en liten andel av disse er faktisk skadet og uegnet for bruk et annet sted. Om man i slike tilfeller velger å gjenbruke de gode materialene, blir byggenæringen mer bærekraftig, og man reduserer byggekostnadene. 

Med Sirken Shop samler man gjenbruksvarer på ett og samme sted. Samtidig vil man tilgjengeliggjøre all nødvendig data slik at både byggefirmaer og privatpersoner får oversikt over hva som er tilgjengelig og hvordan materialene kan brukes.

RECO ble involvert i prosjektet høsten 2023 og grep raskt muligheten for å investere i og sponse ombruksstasjonen. Det er en del av RECOs samfunnsansvar og ønske om å jobbe grundig og systematisk for å redusere sitt miljøfotavtrykk. Blant RECOs samarbeidspartnere har blant annet Sogndal kommune bistått i å sette prosjektet til verden.

Les også: Langvarig samarbeid med JM Hansen Eiendom

Mats Ketil Feigum sjekker utvalget. Foto: Svein Erik Hovland

– Så enkelt at det er umulig å velge vekk

I praksis vil konseptet fungere slik at når en skade skal utbedres, vil prosjektlederen ta stilling til om det som skal byttes ut er egnet for ombruk, og i så fall demontere dette skånsomt. Deretter pakkes produktene ned og sendes til Sirken Shop, der de registreres og gjøres klare for salg. Nettbutikken oppdateres med nødvendig produktinformasjon. Byggeprosjektene som har benyttet seg av dette, får en rapport om klima- og kostnadsbesparelser fra Sirkla. 

– Dette er et tiltak med minimalt med administrasjon, liten risiko, kostnader holdes nede til et minimum og man får vist sitt bærekraftsengasjement og samfunnsansvar. Det skal være så enkelt at det er umulig å velge vekk, avslutter Bondhus. 

Les mer om RECOs bærekraftsmål her, og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!