I RECO følger vi anbefalingene fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med Coronaviruset. Våre medarbeidere har med benytter desinfiserende håndvask som de har med seg i bilene. Dette er vanlig prosedyre for oss siden vi har bred kontaktflate også i en normalsituasjon.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånd desinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånd desinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.