Explorer’s Society Restaurant er TusenFryds hovedrestaurant og største spisested. Med slående 100 personer i omløp på restauranten, tradisjonelt kjent som Vertshuset, blir tilbudet brukt til så mangt. Enten det er for å fylle tomme mager eller ta et avbrekk fra alle aktivitetene, fungerer Vertshuset som et oppholdssted innimellom berg- og dalbaner, og andre fornøyelser.

Det todelte prosjektet med å oppgradere Vertshuset begynte våren 2022. Det mer eller mindre falleferdige Vertshuset på TusenFryd ble da overlatt til RECO. Alle arbeider ble ferdigstilt innen åpningen av parken i år. Vi tok en prat med Freddy Halonen, TusenFryds formann på teknisk avdeling, om sluttproduktet RECO leverte til fornøyelsesparken. 

Bygde en litt uvanlig terrasse

Siden 1988 har parkens hovedrestaurant huset barnefamilier, skoleklasser, venner og større folkemengder. På en god dag er husets besøkende doblet i antall. Vertshuset, som så mange av parkens andre tilbud, må altså tåle en støyt. Sporet av tunge folkemasser hadde satt seg i terrassen og trappeoppgangen til Vertshuset. RECO foreslo derfor å fornye uteområdet. 

— Vi hadde ikke planlagt å oppgradere terrassen. Det ble bestemt underveis i prosjektet da RECO avdekket at terrassen hadde feil fall (helling). Terrassen lå og fløt på råtten jord, bokstavelig talt. RECO bygde rør og gravde ut jord for å få inn drenerende masser. Løsningen de foreslo var ikke bare god, men [økonomisk] overkommelig for oss, forklarer Halonen. 

Morten Kopperud, RECOs avdelingsleder i Østfold, har fått kommentere på arbeidet, og forteller om valget av spesialtilpasset terrasse: 

— TusenFryd ville ha et helt spesielt uttrykk. Terrassen på 450 kvadratmeter bygde vi i fjor. Terrassebordene måtte ha et smalt uttrykk, samtidig som terrassen skulle være bunnsolid og tåle mye. Til dette brukte vi et spesialbestilt terrassebord med impregnering, og en overflate på 47×47 centimeter. Det er veldig uvanlig! En terrasse med 10 000 løpemeter som denne tåler slitasje i flere år. 

Valgte holdbare materialer i stil med restauranten

Det var ikke bare terrassen som var moden for utskiftning. I siste del av bestillingen skulle trappeoppgangen pusses opp, og tre toaletter bygges om i stil med den rustikke italienske restauranten ellers. Her måtte RECO ta hensyn til de lange køene som gjerne kommer med å være på en fornøyelsespark, og belastningen dette innebærer på treverk. 

— Vi har en lengre trapp som leder opp til Vertshusets hovedinngang. Denne var også gammel og forfalt, så det ble bra å få en helt ny trapp, forteller Halonen. 

— På toalettene ble absolutt alt – vegger, gulv og innredning – demontert, og bygget opp i stil med resten av restauranten. Her gikk vi for en ren finish og enklere renhold, legger Kopperud til. 

Løsningen med blomsterbedet overrasket positivt

Selv om de i utgangspunktet bare var ute etter en praktisk oppgradering, endte fornøyelsesparken med et friskt uttrykk og smarte løsninger som også kunne pryde Vertshuset. 

På spørsmålet om hva Halonen var mest imponert med i byggeprosessen, var svaret klart og entydig: 

— Blomsterbedet. Det ble veldig, veldig bra, roper Halonen ut. 

— Det står jo trær der – utover bare blomster. Det fungerer veldig godt fordi det rammer inn huset. Vi ble positivt overrasket over løsningene RECO valgte, legger han til.

Et samarbeid som har vedvart

Samarbeidet med TusenFryd har pågått i 3 år, men bekjentskapet ble stiftet lenge før det. Fra tidligere av har RECO oppgradert flere av TusenFryds attraksjoner, og bistått med oppussing av deler og generell ferdigstilling av attraksjonene. Halonen forteller om samarbeidet med RECO, og muligheten for en videreføring av dette: 

— For alle oppussingsprosjekter er vi pliktig til å motta minst tre pristilbud. I en tilbudsrunde vil RECO være en av de første vi går til for et tilbud, slår han fast. 

— De har pusset opp parken bit for bit, poengterer han.

Svært god dialog hele veien

Vinteren har vært standard arbeidssesong for RECO på fornøyelsesparken. Det har ikke bare bydd på helt naturlige utfordringer knyttet til snøvær som snømåking og tining av bakker, men også en tettere oppfølging med formann på teknisk avdeling. 

— Vi har jo ikke så mange eksterne samarbeidspartnere inne i vintertid. Jeg var selv innom stadig vekk. Dukket det opp problemer, kunne jeg bare komme med det, forklarer Halonen. 

I tillegg har det vært lav terskel for å by på seg selv, og spre godt humør i RECO: 

— Han ene nye snekkeren RECO hadde fått inn, likte å bake, og hadde tatt med seg bakverk til kollegaene sine, ler Halonen. 

— Jeg fikk jo et, jeg og. Det er ikke alltid man støter på arbeidstakere som gjør ting for å glede kollegaer, avslutter han.