KIWI Humlehaugen i Trondheim måtte stenge midlertidig etter en uheldig brannskade i en kjøledisk. RECO rykket ut fra første dag, søndag 12. februar 2023, for å sette i gang skadesaneringen. Selv om kun 10 prosent av den nyåpnede butikken ble skadet, stod det om å utføre et standard saneringsarbeid: tømme, rengjøre og forebygge mot følgeskader. Det var særlig RECOs fagekspertise og samarbeid internt på tvers av avdelinger som gjorde fremdriften mulig mot gjenåpningen i juni.

Avdelingens største brannjobb

RECO i Trondheim og de involverte partene var i starten ikke klare over skadeomfanget på KIWI Humlehaugen. Skaden ble først omtalt som et lite branntilløp som ikke skulle gå utover butikkdriften, men det motsatte viste seg å være tilfellet, forteller RECOs prosjektleder Torodd Guldseth: 

— Særlig det første møtet var preget av kaos. Det ble fort stadfestet at det var behov for en massiv innsats over flere uker.

Som et ledd i utbedringen, leverte RECO førstehjelp og skadesanering til NorgesGruppen Eiendom. Førstehjelpen, som å fjerne sot og vann, skulle forhindre følgeskader. Fryse- og kjøledisker måtte tømmes for å forhindre at mat skulle begynne å lukte. Prosjektsjef i NorgesGruppen Eiendom, Vegard Sletten, hadde full tillit til jobben som ble utført.

— Da jeg tok over prosjektet, hadde RECO alt satt i gang saneringen. Takstmannen ville bruke RECO som førstehjelp, og jeg valgte ikke å overstyre ham, forteller Sletten.

I løpet av prosjektet var samtlige av RECOs ansatte i Trondheim til stede; på det meste tolv ansatte på samme tid, inkludert avdelingsleder og prosjektledere. 

— Grunnet størrelsen på bygget og skadeomfanget, er dette den største brannjobben avdeling Trondheim har hatt, forteller Guldseth.

Krevende å fjerne etter brann

I kontakt med de høye temperaturene, var spesielt matoljene og plastemballasjene i butikken utsatt for antenning. Brennende plast frigjør uheldige stoffer som, sammen med fuktighet, er skadelige for teknisk utstyr og metaller. RECOs fagekspert på brann, Jørn Fossum, fløy fra Oslo for å bistå med utviklingen av en metode for skadesanering med prosjektleder.

— Vi måtte vurdere hvilke kjemikalier som var best å bruke i forhold til nedbrent materiale. Det var viktig å få målt hvor mye klorider det var på flatene, og igangsette tiltak deretter, forteller Fossum om kursingen.

— Matoljer og plast er krevende å fjerne fra overflatene etter brann. Fettbelegget krevde spesialsåper som inneholder løsemidler, og det ble derfor et ekstra fokus på HMS, utdyper han.

Tryggere med tett samarbeid

Kun et fåtall av mannskapet i Trondheim hadde erfaring med sanering av brann og nedvask av denne størrelsen. Jørn Fossum, som kurset mannskapet, hadde en gjennomgang av store brannskader med hensyn til HMS, god praksis og bruk av spesialmidler. 

— Som følge av kursing og oppfrisking av kunnskapene til de ansatte i Trondheim, framsto de langt tryggere opp mot utfordringene de møtte på KIWI, forteller han.

God fremdrift tross nye oppdagelser

På større brannskader er det mange ukjente variabler, slik som mengden involverte, og spørsmål man ikke kan besvare før omfang og forskjellige ønsker om prioriteringer er undersøkt.

— Det tar gjerne noen dager før man har fått den totale oversikten, forteller Fossum.

— Det er mye flytting av hyller, skap og kjølere, noe som byr på utfordringer knyttet til høyden under taket, legger han til.

Prosjektsjef Vegard Sletten er fornøyd med fremdriften til RECO som ferdigstilte skadesaneringen på KIWI i slutten av mai – en uke før butikken skulle åpne.

— Jeg var med på alle byggemøter, og fulgte med på alle fremdriftsplaner. De fulgte planen, og ble ferdige i god tid. Det er jo snakk om en brannskade, og da oppdager man ting underveis, avslutter Sletten.