Mer nedbør og fuktigere klima gjør at kjelleren og gulv på grunn er spesielt utsatt for skader. Her får du tips til hvordan du kan unngå lekkasjer og fuktig innemiljø.

Kontroller at kjellerveggen er godt drenert på utsiden

 

Dårlig drenering rundt huset kan gi stående vanntrykk på grunnmur og kjellervegger. Over tid kan dette føre til lekkasjer. I kombinasjon med frost kan du oppleve frostsprengning og oppsprekking av murveggene, noe som igjen kan gi lekkasjer inn i kjellerkonstruksjonen. Vannet i grunnen kan også bli sugd opp i kjellergulv og kjellervegger, og gi boligen et fuktig innemiljø.

  • Kontroller at kjellerveggen er godt drenert på utsiden. Et tegn på dårlig utvendig drenering av kjelleren sees ofte som fuktighet inne i kjelleren, for eksempel i form av fuktutslag på murveggen og murgulvet, samt maling som flasser. Du kan også oppleve lukt av mugg.
  • Kontakt fagfolk for sjekk av drenskum og drensledning. Sand og røtter i drensrøret rundt huset øker faren for fuktinntrenging, og i verste fall oversvømmelse i kjelleren når det regner mye. Mange drensledninger kan spyles og renses uten at de må skiftes ut. Hvis rørene er dårlige, må du grave opp og legge ny drensledning. Høyeste punkt på drensledningen utenfor kjellerveggen bør ha en vertikal avstand på minimum 20 cm under innvendig gulvnivå. Husk også at fuktighet kan suges opp i gulvet (kapillærsug) fra grunnen under. Å utbedre dreneringen under gulvet er et omfattende tiltak som vil kunne medføre helt ny gulvkonstruksjon. Utbedring av dreneringen på utsiden av veggen vil uansett bedre forholdene, også for gulvet.
  • Sørg for fornuftig beplantning og utforming av hage og terreng for å oppnå en god drenering. Planter med lange røtter kan tette dreneringen rundt huset og bør derfor plasseres et godt stykke unna husveggen.

Sjekk kjellergulvet

Et betonggulv vil kunne suge opp vann fra grunnen, og avgi fuktig luft som trekker opp i et tregulv. Dette kan du stoppe med en tett dampsperre.

  • Kontroller oppbygningen og tilstanden på kjellergulvet eller gulv som står på grunn. Dette kan du gjøre ved å sjekke tegninger av gulvkonstruksjonen, eller ved å ta en stikkprøve på et egnet sted i gulvet.
  • Under tregulv eller parkett bør det være et dampsperresjikt, for eksempel i form av en tett og solid plastfolie. Dette hindrer fuktig luft i å trekke opp i gulvet.

Sørg for god ventilasjon i krypkjelleren

Fuktig luft i krypkjelleren kan forårsake oppblomstring av mugg og råtesopp, og kan gi råteskader på bærende konstruksjoner. Luftlekkasjer fra en fuktig krypkjeller kan også trekke opp i resten av huset og gi fuktskader og råte i andre konstruksjonsdeler og materialer.

  • Sørg for at det er god gjennomlufting av krypkjelleren i form av ventiler og åpninger i hver ende av kjelleren.
  • Fjern alt organisk materiale som for eksempel plankebiter, søppel eller skrot.
  • Dekk gjerne bakken med en fuktsperre, for eksempel i form av en solid plastfolie.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/