Vi vurderer skaden og sikrer verdier.

Vi er en samarbeidspartner med ditt forsikringsselskap. Sammen skal vi sørge for at skaden utbedres og at hverdagen kommer tilbake til det normale så snart som mulig.

Vi skriver en rapport som beskriver omfanget og årsaken til skaden. I tillegg beskriver vi hvilke tiltak som må iverksettes. Denne sender vi inn til ditt forsikringsselskap.

Vi setter stor pris på ditt samarbeid når vi utfører denne delen av jobben. En god rapport som gir et korrekt og informativt bilde av skaden vil være en god start på prosessen.

Det hender at årsaken til skaden kan spores, enten tilbake til produsenten av utstyret, eller til den som har stått for montasjen. I slike tilfeller er det flott om du finner fram all relevant dokumentasjon til oss, som for eksempel kvitteringer, fakturaer, etc.

Er det noe du lurer på er det bare å spørre vår representant som utfører besiktigelsen hjemme hos deg.

Vi driver skadebegrensning og iverksetter tiltak.

Avhengig av type hendelse vil vi sette i gang tiltak for å begrense skadeomfanget. Her kan du som forsikringstaker også gjøre ting som bidrar til å redde verdier.

Har du for eksempel fått en vannskade? Da vil våre fagfolk gjøre en vurdering av hva som må gjøres for å sikre et godt sluttresultat. Holder det å tørke, eller må det også rives?

Det å tørke en konstruksjon tar tid. Vær tålmodig! Våre medarbeidere har høy kompetanse innen skadeteknikk og vil alltid søke den beste løsningen.

Det er fint om du holder et øye med utstyret som RECO Bygg og Skadeteknikk har satt ut. Det setter vi stor pris på! I forbindelse med en skadesak må vi prioritere ut ifra et totalt risikobilde og tilgjengelig kapasitet. Vær tålmodig. Dette gjelder spesielt ved masseskader/naturskader.

Vi reparerer skaden og bygger opp igjen.

RECO sin representant er ditt kontaktpunkt gjennom hele prosessen.

Vi er opptatt av HMS og at arbeidsplassen er ren og ryddig. Det er fint om vi blir enige om hvordan alle involverte skal ferdes på eiendommen i den perioden gjenoppbyggingen pågår. Dette er spesielt viktig dersom området bærer preg av å være en byggeplass.

Vår representant styrer alle fag i denne prosessen fra tømrer, rørlegger, elektriker, maler, flislegger, og alle andre fag som skulle være nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til prosjektplanen eller framdrift, ta kontakt pr. e-post med din representant i RECO.

Om du ønsker å gi oss en tilbakemelding, vær vennlig å benytte denne e-post adressen: kvalitet@reco.no

Vis brosjyre Forsikringsskade

Vis brosjyre RECO