Klimaendringene fører til mer vann og økt belastning på dreneringen. Husets drensledning skal, sammen med gode drenerende masser, sørge for at kjelleren holdes tørr.

Sørg for gode, drenerte masser rundt huset

Dreneringen av kjelleren kan over tid bli dårlig. Drensledningen og de drenerende massene rundt huset kan bli tettet til av sand og jord, og planterøtter kan i tillegg finne veien inn i drensledningen. Dette fører til økt vanntrykk på kjellerkonstruksjonen.

  • Sjekk husets tegninger og byggebeskrivelser og gjør en stikkprøvekontroll ved å grave et hull ved kjellerveggen. Finner du dårlig drenering av kjellerveggen, bør dette utbedres rundt hele huset.
  • For å få til god drenering er det viktig at grus og pukk ikke blandes med sand og jord. Det bør være drenerende masser, for eksempel pukk, i en bredde på minimum en meter fra veggen. Drenerende og ikke-drenerende masser bør være skilt med fiberduk.

Det er smart å isolere kjellerveggen utvendig

For å redusere risikoen for kondens i kjelleren og sikre god temperatur innendørs, er det lurt å isolere kjellerveggen utvendig.

  • Er det dårlig eller ingen utvendig isolering av kjellerveggen, bør dette utbedres rundt hele huset. Dette er et tiltak som du bør passe på å utføre samtidig med at du graver og drenerer rundt huset.
  • Isolasjon bør fortrinnsvis plasseres på utsiden av grunnmuren. Her kan du for eksempel bruke varmeisolerende drensplater med utvendig fiberduk. Deretter legger du grunnmursplate av plast, med knotter eller riller.
  • Du kan også isolere kjelleren innenfra. Dette er en enklere og rimeligere løsning, men den kan også gi deg mulige fuktproblemer på sikt.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/