LØSNINGSORIENTERT

 • Vi har en praktisk tilnærming til de oppgavene vi skal løse.
 • Vi har høy kompetanse til å løse faglige utfordringer.
 • Vi ser muligheter og ikke begrensninger.
 • Å gjøre hverandre gode og ta menneskelige verdier på alvor skaper vinnere.

ANSVARLIG

 • Vi leverer kvalitet i hele prosessen.
 • Vi har ansvar for å begrense skadeomfang og bevare verdier.
 • Ansvar for riktig utførte prosjekter og profesjonell håndtering av reklamasjoner.
 • Ansvar for samfunnet som bedriften er en del av.

POSITIV

 • En optimist vil se muligheter i ethvert problem.
 • En skeptiker vil se problemene i enhver mulighet.
 • Vi leverer kundeopplevelser.
 • Vi er markedsorienterte.

MODIG

 • Vi tør å si sannheten.
 • Vi stoler på egen kompetanse, samtidig som vi er ydmyke.

 

«Culture eats strategy for breakfast».