LØSNINGSORIENTERT

 • Vi har en praktisk tilnærming til de oppgavene vi skal løse.
 • Vi ser muligheter og ikke begrensninger.
 • Samarbeid, respekt og kompetansedeling gir verdier til kundene, ansatte og eiere.
 • Å gjøre hverandre gode og ta menneskelige verdier på alvor skaper vinnere.

ANSVARLIG

 • Ansvar for liv, helse og verdier.
 • Ansvar for riktig utførte prosjekter og profesjonell reklamasjonshåndtering.
 • Ansvar for samfunnet som bedriften er en del av.

POSITIV

 • En optimist vil se muligheter i ethvert problem.
 • En skeptiker vil se problemene i enhver mulighet.
 • Våre kunder skal erfare at vi bidrar til større trygghet og forutsigbarhet.
 • Det skal være en god opplevelse å få besøk av RECO.

 

«Culture eats strategy for breakfast».