Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at oppgavene kan utføres med minimal miljøbelastning i alle ledd. Alle skal bidra til å etterlate seg et minimalt miljømessig fotavtrykk og gode arbeidsforhold. Vårt fotavtrykk på miljøet skal kartlegges regelmessig og resultatene benyttes til strategiske føringer for selskapets videre utvikling.

Dette er RECO sine ytre miljø mål:

 • ISO 14001 sertifisert innen 2020
 • Fase ut alt motorisert utstyr eldre enn 8 år innen 2020
 • 10% av bilparken skal være elbiler innen 2021
 • Ha en avfallsplan på alle prosjekt der det er krav til dette
 • Skrive miljørapport der det er krav til dette
 • Redusere unødig kjøring gjennom optimalisering av logistikken i verdikjeden

Dette betyr et godt ytre miljø for RECO:

 • Benytte fjernavlesning der det er hensiktsmessig
 • Ta vare på arbeidsklær og utstyr
 • Økokjøring
 • Vi benytter alltid substitusjonsprinsippet
 • Minimere print og bruk av papir

Utstyret:

 • Lease biler med så lavt CO2 og NOx utslipp som mulig
 • Benytte leverandører som er miljøsertifisert

Kontinuerlig forbedring:

 • Årlig HMS møte
 • Årlig vurdering av aktuelle leverandører
 • Vi anvender substitusjonsprinsippet