Gjennom kontinuerlig forbedringer skal RECO utvikle seg til å bli en operasjonell leverandør med minimalt miljømessig fotavtrykk innen våre forretningsområder. Vi er opptatt av hvordan våre handlinger påvirker miljøet i lokal- og nasjonal målestokk. Dette gjelder også underleverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter som kan bidra til at vi når våre ambisjoner om å være ledende innen det «grønne skiftet» i vår bransje.

Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at oppgavene kan utføres med minimal miljøbelastning i alle ledd. Alle skal bidra til å etterlate seg et minimalt miljømessig fotavtrykk og gode arbeidsforhold. Vårt fotavtrykk på miljøet skal kartlegges regelmessig og resultatene benyttes til strategiske føringer for selskapets videre utvikling.

Dette er våre langsiktige mål innen ytre miljø:

 • Oppnå en total sorteringsgrad i prosjektene på over 60% (2021)
 • Alle i RECO skal ha gått interne fukt kurs for å velge og utføre riktig metode
 • Vi sliper gamle sagblader, vi reparerer skadet verktøy
 • Vi overlater overskytende materialer til kundene, vi returnerer ubrutt forpakning til leverandører, tar vare på verdifullt kapp for gjenbruk
 • Vi jobber sammen med forsikringsselskapene med løsninger innen ombruk
 • Vi setter miljøkriterier ved digital bestilling av materialer
 • Vår leverandør hjelper oss å velge kjemikalier som er klima- og miljøvennlige
 • Vi benytter lokale leverandører i størst mulig grad for redusert kjøring
 • Alle i RECO skal få opplæring innen bærekraft og sirkulærøkonomi
 • Vi sikter mot en ISO45001 sertifisering i 2021
 • Fase ut alt motorisert utstyr eldre enn 5 år innen 2023
 • Elektrifisering av bilparken i 2022 når markedet leverer varebiler med OK rekkevidde
 • Vi optimaliserer varetransport/leveranser i samarbeid med våre leverandører
 • Vi velge alltid digitale løsninger fremfor å reise