I RECO Bygg og Skadeteknikk bryr vi oss om miljøet, og det er viktig for oss at både vi og kundene våre kan utføre vårt arbeid med god samvittighet. Flere i bransjen stiller høyere krav til bærekraft. Dette er en positiv retning for miljøet vårt, og kan være en enklere løsning på mange problemstillinger vi møter i arbeidshverdagen vår.

Flere oppdrag betyr større miljøansvar

Mens oppdragsmengden hos RECO sannsynligvis vil øke med et våtere og villere klima, tar vi et betydelig miljøansvar når vi utbedrer skader i bygg. Bygningsmaterialer har ofte et betydelig klimaavtrykk når de utvinnes, produseres, transporteres og blir til avfall. Når vi reagerer raskt og riktig, kan vi komme med bærekraftige løsninger som også er bedriftsøkonomisk fornuftige. 

Reduserer vårt klimaavtrykk med ABAX

I vårt arbeid med tørking av bygg etter vannskader, står samspillet mellom mennesker og maskiner i sentrum. Gjennom vårt samarbeid med ABAX, har vi koblet ABAX Mini til vår egen oversikt over serienummer og modeller til utstyret vi bruker. Det gjør at vi kan redusere innkjøp av kostbart utstyr, som også har sitt eget klimaavtrykk. 

Digitale løsninger med Telenor

Sammen med Telenor har vi jobbet for å løfte vår bedrift inn i en grønnere og mer forsvarlig framtid, og redusere vårt CO2-utslipp gjennom innovative digitale plattformer. Hør Tore Kyvik, administrerende direktør i RECO, selv forklare nærmere i videoen nedenfor. 

 

Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at oppgavene kan utføres med minimal miljøbelastning i alle ledd. Alle skal bidra til å etterlate seg et minimalt miljømessig fotavtrykk og gode arbeidsforhold. Vårt fotavtrykk på miljøet skal kartlegges regelmessig og resultatene benyttes til strategiske føringer for selskapets videre utvikling.

Dette er våre langsiktige mål innen ytre miljø:

 • Oppnå en total sorteringsgrad i prosjektene på over 75 prosent i 2024
 • Alle i RECO skal ha gått interne fuktkurs for å velge og utføre riktig metode
 • Vi sliper gamle sagblader, og reparerer skadet verktøy
 • Vi overlater overskytende materialer til kundene, vi returnerer ubrutt forpakning til leverandører, tar vare på verdifullt kapp for gjenbruk
 • Vi jobber sammen med forsikringsselskapene med løsninger innen ombruk
 • Vi setter miljøkriterier ved digital bestilling av materialer
 • Vår leverandør hjelper oss å velge kjemikalier som er klima- og miljøvennlige
 • Vi benytter lokale leverandører i størst mulig grad for redusert kjøring
 • Alle i RECO skal få opplæring innen bærekraft og sirkulærøkonomi
 • Fase ut alt motorisert utstyr eldre enn 5 år innen 2024
 • Starte elektrifisering av bilparken i 2023 når markedet leverer varebiler med rekkevidde for vårt bruk
 • Vi optimaliserer varetransport/leveranser i samarbeid med våre leverandører
 • Vi velger alltid digitale løsninger fremfor å reise